Komunikaty prasowe

Konsorcjum z udziałem Atremu zmodernizuje oczyszczalnię w Szlachęcinie29.02
2016

Konsorcjum z udziałem Atremu zawarło umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie w Wielkopolsce. Wynagrodzenie przypadające na Atrem wynosi ok. 1,1 mln zł netto, co pozwoli zwiększyć portfel zamówień Grupy do ok. 98 mln zł.

GK Atrem z kolejnym zleceniem od Enea Operator12.02
2016

Contrast, spółka zależna Atremu działająca w branży elektroenergetycznej, podpisała z Enea Operator umowę na modernizację rozdzielni wysokich napięć GPZ Sieraków w województwie wielkopolskim. Wartość netto kontraktu to 2,3 mln złotych, a wartość portfela Grupy Atrem wzrosła do około 97 mln zł.

Oferta Grupy Atrem najkorzystniejsza w przetargu Tauron Dystrybucja18.12
2015

Oferta Contrast, spółki z Grupy Atrem, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Tauron Dystrybucja. Projekt, którego wartość wynosi 7,7 mln zł dotyczy m.in. budowy linii kablowej wraz z traktem światłowodowym relacji Hermanowice – Skarbimierz. Po podpisaniu kontraktu, portfel zamówień Grupy wzrośnie do ok. 220 mln zł.

Grupa Atrem z kolejnym kontraktem w segmencie wysokich napięć11.06
2015

Contrast, spółka z Grupy Atrem działająca w obszarze elektroenergetyki, zawarła z Vortex Energy Polska umowę na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV będącej elementem farmy wiatrowej Jóźwin w województwie wielkopolskim. Wartość netto zlecenia wynosi ponad 7 mln zł, co pozwoli zwiększyć portfel zamówień Grupy do ponad 160 mln zł.

GK Atrem blisko zlecenia dla PKP Energetyka02.06
2015

Oferta Contrast, spółki z Grupy Atrem działającej w obszarze elektroenergetyki, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę podstacji trakcyjnej Rylsk wraz z linią zasilającą 110kV i infrastrukturą przyległą. Zleceniodawcą jest spółka PKP Energetyka. Wartość netto kontraktu to 14,3 mln zł. Dzięki nowemu zleceniu wartość zamówień w portfelu Grupy Atrem wzrośnie do ok. 153 mln zł.

GPZ Kalinówka25.05
2015

Oferta Contrast, spółki z Grupy Atrem działającej w obszarze elektroenergetyki, została wybrana jako najkorzystniejsza na budowę stacji elektroenergetycznej Kalinówka w gminie Rudna w województwie dolnośląskim. Wartość netto kontraktu wynosi około 17 mln zł. Dzięki nowemu zleceniu wartość zamówień w portfelu Grupy Atrem wzrośnie do około 139 mln zł.

Atrem wykona system bezpieczeństwa na Ławicy14.04
2015

Atrem wykona zintegrowany system bezpieczeństwa lotniska Ławica w Poznaniu.

Grupa Atrem publikuje wyniki finansowe za 2014 r.20.03
2015

Grupa Atrem wykonująca kompleksowe usługi w obszarze automatyki przemysłowej, elektroenergetyki oraz klimatyzacji opublikowała dziś wyniki finansowe za 2014 r.

Grupa Atrem wykona kolejną stację energetyczną12.03
2015

Contrast, spółka z Grupy Atrem działająca w obszarze elektroenergetyki, podpisała umowę na budowę stacji elektroenergetycznej Szydłowo w województwie mazowieckim. Wartość netto kontraktu wynosi ok. 5,4 mln zł. Dzięki nowemu zleceniu wartość zamówień w portfelu Grupy Atrem wzrosła do ok. 102 mln zł.

Grupa Atrem wykona prace o wartość 10,5 mln zł przy rozbudowie fabryki we Wrześni25.02
2015

Contrast, spółka z Grupy Atrem działająca w obszarze elektroenergetyki, podpisał umowę na
wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i mechanicznych, w ramach
inwestycji „Rozbudowa fabryki Gestamp” we Wrześni niedaleko Poznania. Zleceniodawcą i
generalnym wykonawcą inwestycji jest Aldesa Construcciones Polska, a inwestorem Gestamp Polska.
Wartość kontraktu wynosi 10,5 mln zł, a cały portfel zamówień Grupy Atrem wzrósł do 97,5 mln zł.

Strona 1/6