• Raporty
  Bieżące

  • 22.05
   15:44
   10/2018 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku Raport bieżący 10/2018     Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe...
  • 22.05
   15:42
   9/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. Raport bieżący 9/2018 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd ATREM spółka...
 • Raporty
  Okresowe

  • 15.05 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień...
  • 20.03 Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2017

Notowania akcji


Kurs odniesienia /PLN/
Kurs min /PLN/
Kurs max /PLN/
Zmiana /%/
Wolumen /szt./
Obrót /PLN/


Struktura akcjonariatu  • Kalendarium

  • Indywidualne Standardy Raportowania
 • Dywidenda
 • Wyniki
  finansowe

 • Kontakt dla Inwestorów

  Hanna Jakubowicz 
  tel: 785 997 111
  e-mail: hanna.jakubowicz@atrem.pl

 • Materiały
  do pobrania

 • WZA
 • Ład
  korporacyjny

 • Dokumenty
  spółki