• Raporty
  Bieżące

  • 12.07
   10:07
   22/2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez... Raport bieżący nr  22/2018 Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie...
  • 10.07
   13:41
   21/2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez... Raport bieżący nr  21/2018 Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji...
 • Raporty
  Okresowe

  • 15.05 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień...
  • 20.03 Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2017

Notowania akcji


Kurs odniesienia /PLN/
Kurs min /PLN/
Kurs max /PLN/
Zmiana /%/
Wolumen /szt./
Obrót /PLN/


Struktura akcjonariatu  • Kalendarium

  • Indywidualne Standardy Raportowania
 • Dywidenda
 • Wyniki
  finansowe

 • Kontakt dla Inwestorów

  Hanna Jakubowicz 
  tel: 785 997 111
  e-mail: hanna.jakubowicz@atrem.pl

 • Materiały
  do pobrania

 • WZA
 • Ład
  korporacyjny

 • Dokumenty
  spółki