• Raporty
  Bieżące

  • 09.03
   16:07
   5/2018 - Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej... Raport bieżący nr 5/2018 Temat: Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w...
  • 22.02
   14:17
   4/2018 - Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta Raport bieżący nr  4/2018 Temat: Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   Treść raportu: Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w...
 • Raporty
  Okresowe

  • 20.03 Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2017
  • 20.03 Sprawozdanie jednostkowe za 2017 r.

Notowania akcji


Kurs odniesienia /PLN/
Kurs min /PLN/
Kurs max /PLN/
Zmiana /%/
Wolumen /szt./
Obrót /PLN/


Struktura akcjonariatu  • Kalendarium

  • Indywidualne Standardy Raportowania
 • Dywidenda
 • Wyniki
  finansowe

 • Kontakt dla Inwestorów

  Hanna Jakubowicz 
  tel: 785 997 111
  e-mail: hanna.jakubowicz@atrem.pl

 • Materiały
  do pobrania

 • WZA
 • Ład
  korporacyjny

 • Dokumenty
  spółki