• Raporty
  Bieżące

  • 13.09
   15:07
   Raport 31-2018 - Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA... Raport bieżący nr  31/2018 Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej,...
  • 11.09
   08:29
   30-2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez... Raport bieżący nr 30/2018 Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie...
 • Raporty
  Okresowe

  • 28.08 Skrócony śródroczny skonsolidowany raport finansowy za I półrocze...
  • 15.05 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień...

Notowania akcji


Kurs odniesienia /PLN/
Kurs min /PLN/
Kurs max /PLN/
Zmiana /%/
Wolumen /szt./
Obrót /PLN/


Struktura akcjonariatu  • Kalendarium

  • Indywidualne Standardy Raportowania
 • Dywidenda
 • Wyniki
  finansowe

 • Kontakt dla Inwestorów

  Hanna Jakubowicz 
  tel: 785 997 111
  e-mail: hanna.jakubowicz@atrem.pl

 • Materiały
  do pobrania

 • WZA
 • Ład
  korporacyjny

 • Dokumenty
  spółki