• Raporty
  Bieżące

  • 08.12
   11:03
   36/2017 - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna... Raport bieżący 36/2017 Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowy generalnej o udzielanie  ubezpieczeniowych ...
  • 06.11
   08:41
   35/2017 - Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG Raport 35/2017 Temat: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Atrem S.A. informuje,...
 • Raporty
  Okresowe

  • 09.11 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień...
  • 25.08 Skrócony śródroczny skonsolidowany raport finansowy za I półrocze...

Notowania akcji


Kurs odniesienia /PLN/
Kurs min /PLN/
Kurs max /PLN/
Zmiana /%/
Wolumen /szt./
Obrót /PLN/


Struktura akcjonariatu  • Kalendarium

  • Indywidualne Standardy Raportowania
 • Dywidenda
 • Wyniki
  finansowe

 • Kontakt dla Inwestorów

  Hanna Jakubowicz 
  tel: 785 997 111
  e-mail: hanna.jakubowicz@atrem.pl

 • Materiały
  do pobrania

 • WZA
 • Ład
  korporacyjny

 • Dokumenty
  spółki