Walne zgromadzenie

WZ 19 czerwca 2018 r.: Oceny, sprawozdania i stanowiska Rady Nadzorczej, o których mowa w Zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk, które zostaną przedłożone Walnemu Zdromadzeniu


WZ 19 czerwca 2018 r.


WZ 29 czerwca 2017 r.: Oceny, sprawozdania i stanowiska Rady Nadzorczej, o których mowa w Zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk, które zostaną przedłożone Walnemu Zdromadzeniu


WZA 25 maja 2016 r.

Pliki do pobrania:


WZA 11 czerwca 2015 r.

Pliki do pobrania:


WZA 17 czerwca 2014 r.

Pliki do pobrania:


WZA 26 kwietnia 2013 r.

Pliki do pobrania:


WZA 20 kwietnia 2012 r.

Pliki do pobrania:


WZA 8 grudnia 2011 r.

Pliki do pobrania:


WZA 21 kwietnia 2011 r.

Pliki do pobrania:


WZA 2 marca 2011 r.

Pliki do pobrania:


WZA 7 czerwca 2010 r.

Pliki do pobrania:


WZA 8 grudnia 2009 r.

Pliki do pobrania:


Formularze