Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000295677
REGON: 639688384
NIP: 777 24 28 084
Kapitał zakładowy 4 615 039,50 zł - wpłacony w całości