Otoczenie rynkowe

Grupa Atrem koncentruje działalność na specjalistycznych segmentach rynku budowlanego: gazownictwie, elektroenergetyce oraz zaawansowanych technologiach budynków, w których konkurencja wykonawców jest mniejsza, a uzyskiwane marże wyższe.

Grupa Atrem może być jednym z beneficjentów planowanych inwestycji w projektach ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Największe polskie spółki paliwowe i energetyczne planują inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury dystrybucyjnej oraz przesyłowej o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych w najbliższych latach.

Przykładowo spółka Gaz System planuje w latach 2014-2023 budowę 2 tys. km gazociągów przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Najważniejszą inwestycją będzie budowa gazociągów w ramach transeuropejskiego korytarza północ-południe, który docelowo połączy terminale LNG w Świnoujściu i na chorwackiej wyspie Krk oraz zmniejszy uzależnienie krajów Europy Środkowo-Wschodniej od importu gazu ze wschodu.

Z kolei PGNiG, który dysponuje siecią dystrybucyjną o długości ponad 120 tys. km, co roku wydaje około 1 mld zł na jej rozwój i modernizację. Spółka zapowiada także zwiększenie wydobycia gazu w Polsce ze złóż konwencjonalnych oraz kontynuacje poszukiwań gazu w złożach łupkowych, jak również dalszą rozbudowę podziemnych magazynów gazu.

W segmencie energetycznym planowane są znaczne inwestycje w rozbudowę sieci przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnych poszczególnych grup energetycznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują rozbudowę sieci w latach 2013-2018 szacowaną na 7-8 mld zł. Będą to inwestycje zwiększające możliwości trasgranicznego przesyłu energii, jak również mające zminimalizować straty przy przesyle energii. Istotnym elementem planu inwestycyjnego jest umożliwienie wyprowadzenia energii z powstających nowych źródeł, w tym dynamicznie rozwijających się farm wiatrowych.

Cztery największe grupy energetyczne PGE, Tauron, Enea i Energa planują przeznaczyć na rozwój sieci dystrybucyjnych około 35 mld zł do 2020 roku.

Dobre perspektywy ma również sektor zaawansowanych technologii budynków. Coraz więcej inwestorów decyduje się wyposażyć obiekty w nowoczesne rozwiązania pozwalające lepiej zarządzać budynkiem.