Ochrona katodowa

Atrem od 15 lat zajmuje się realizacją zadań związanych z ochroną rurociągów, zbiorników, instalacji i innych konstrukcji stalowych narażonych na elektrochemiczne oddziaływanie korozyjne. Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza w zakresie projektowania, opiniowania, pomiarów i wykonawstwa oraz prowadzenia inwestycji związanych z ochroną katodową pozwalają nam na kompleksową realizację najbardziej złożonych i wymagających zadań w tej dziedzinie.

Spółka jest również jednym z największych w Polsce producentem i dostawcą najnowszych rozwiązań technologicznych dla branży ochrony katodowej w zakresie stacji ochrony katodowej, drenaży, układów pomiarowych, monitoringu i systemów informatycznych, w tym wizualizacji i sterowania oraz paszportyzacji i zarządzania majątkiem.

Oferowane usługi:

 • Projektowanie, budowa, remonty i modernizacje obiektów infrastruktury systemów ochrony katodowej,
 • Monitoring ochrony katodowej oraz usługi IT związane z ochroną antykorozyjną,
 • Pomiary, przeglądy, audyty oraz usługi nadzoru i eksploatacji instalacji ochrony katodowej,
 • Wykonanie specjalizowanych, dedykowanych rozwiązań elektronicznych i technologicznych w przypadku niestandardowych potrzeb instalacyjnych.

MSOK 02

Zasilacz ochrony katodowej

 

Opis

MSOK-02 jest nowoczesnym urządzeniem wykorzystującym najnowsze technologie cyfrowe i impulsowe w układach pomiarowych, sterująco kontrolnych. Kanał roboczy zasilacza dysponuje własnymi precyzyjnymi układami pomiarowymi realizując pomiary potencjału ochrony, prądu ochrony, napięcia zasilacza, czasu pracy, temperatury kluczowych elementów zasilacza. Zasilacz pozwala na pracę w trzech trybach: regulacja przy stałym prądzie ochrony (galwanostat), regulacja przy stałym potencjale ochrony (potencjostat) oraz regulacja przy stałym napięciu zasilacza. Zaawansowany układ regulacji i sterowania umożliwia taktowanie prądu lub napięcia wyjściowego między dwoma zadanymi wartościami. MSOK wyposażony jest również w system synchronizacji czasu oparty o system GPS. Rozbudowany system telemetrii oraz przejrzysty, duży, graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny zapewniają zdalną i lokalną kontrolę parametrów pracy oraz wykonywanie sterowań i nastaw. Rozbudowane możliwości pomiarowe wraz z częstotliwościową analizą Furiera (FFT) i zdalnym pomiarem oscyloskopowym. Układ telemetrii, wyposażony w otwarte protokoły komunikacyjne takie jak ModBus oraz AtrBus współpracuje z wszystkimi standardowymi systemami SCADA.
Urządzenie dostępne jest w wielu wersjach produkcyjnych o różnym zakresie prądowym i wyposażeniu.

Zastosowanie

Mikroprocesorowa Stacja Ochrony Katodowej MSOK-02 przeznaczona jest do pracy z wszelkimi podziemnymi konstrukcjami stalowymi w celu zapewnienia elektrochemicznej ochrony antykorozyjnej.

Ochronie podlegać mogą między innymi:

 • rurociągi gazowe, paliwowe, wodne, ciepłownicze,
 • konstrukcje stalowe i instalacje przemysłowe,
 • zbiorniki, oczyszczalnie ścieków itp.

Cechy funkcjonalne

 • Montaż na dedykowanym uchwycie (możliwość szybkiego montażu i demontażu)
 • Odporność na wahania zasilania,
 • Autonomiczna praca i kontrola stanu urządzenia,
 • Regulatory szybkie i wolne
 • Wbudowane układy pomiarowe (prąd, potencjał ochrony i napięcie wyjściowe)
 • Cyfrowa realizacja układu sterowania parametrów wyjściowych
 • Wielopoziomowy dostęp do parametrów konfiguracyjnych i nastaw
 • Graficzny wyświetlacz
 • Interfejs komunikacyjny RS232 i RS485
 • Wbudowany system GPS wraz z zintegrowaną anteną GPS/GSM
 • Zewnętrzne wejście cyfrowe
 • Modem GSM/GPRS/HSDPA/3G – (opcjonalnie)
 • Obsługa protokołów: ModBus, AtrBus
 • Konfiguracja zdalna i lokalna w tym za pomocą rejestrów ModBus
 • Zwarta i kompaktowa obudowa

Parametry techniczne

 • Wymiary zależne od wersji produkcyjnej (patrz DTR)
 • Obudowa IP65, montaż na uchwycie montażowym
 • Wtyki śrubowe rozłączalne
 • Dopuszczalna temp. otoczenia w czasie pracy -15°C do +70°C
 • Zasilanie 200 – 240V (50Hz)
 • Parametry wyjściowe (zależne od wersji produkcyjnej):
  • Prąd/rozdzielczość: 100mA/0.1mA, 1A/0.1mA, 10A/1mA, 20A/10mA
  • napięcie: 0-30V, 0-50V
 • pomiar potencjału +/- 10V (rozdzielczość 1mV)

Pliki do pobrania:


ModCom W2

Przemysłowy modem telemetryczny

Opis

Modem ModCom W2 przeznaczony jest w szczególności dla systemów automatyki i telemetrii. Znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba transmisji danych z wykorzystaniem technologii sieci komórkowej. Zaimplementowane mechanizmy kontroli połączeń GPRS oraz możliwość aktywowania połączenia komutowanego pozwalają na podniesienie pewności połączenia przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów w stosunku do modemów GSM. Inteligentne mechanizmy wykrywania ciągłości transmisji i utrzymania sesji w sieci GPRS w znaczny sposób podnoszą zapewnienie dostępu zdalnego do monitorowanych obiektów. Szczególny nacisk na zmniejszenie zużycia energii predysponuje urządzenie również do systemów zasilanych z ogniw słonecznych.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do zastosowania we wszelkich instalacjach telemetrycznych wykorzystujących technologię GSM, GPRS , HSDPA i 3G. Zapewnia stabilne łącze komunikacyjne spełniające najwyższe wymagania przemysłowe. Współpraca z wszystkimi systemami SCADA. Zapewnia niezakłóconą transmisję wszystkich protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w telemetrii w tym ModBus, GazModem i innych. Urządzenia chętnie stosowane w telemetrii wszędzie tam gdzie istnieją wysokie wymagania niezawodności, samokontroli i obsługi zdalnej w branżach Gazowniczej, Energetycznej, Wodociągowej czystej i brudnej wody, zakładach przemysłowych, bankach, lotniskach itp.

Cechy funkcjonalne

 • Montaż na szynie DIN
 • Szeroki zakres zasilania
 • Interfejs komunikacyjny RS232 i RS485
 • Interfejs komunikacyjny USB 1.0
 • Interfejs komunikacyjny Ethernet 10MB
 • Obsługa protokołów TCP/IP, UDP, ModBus, GazModem2
 • Wewnętrzne podtrzymanie bateryjne do 15min
 • Powiadomienie SMS o zaniku zasilania
 • 4 x wejścia sygnalizacyjne
 • Konfiguracja zdalna i lokalna w tym za pomocą rejestrów ModBus
 • Zwarta i kompaktowa obudowa
 • Praca w zakresie GSM/GPRS/HSDPA
 • Szeroki wachlarz modułów rozszerzeń: I/O, D/A , 2xRS232,
 • Wbudowana magistrala do modułów rozszerzeń (AtrBus2.0)

Parametry techniczne

 • Wymiary (SxWxG) 22,5 x 110,5 x 110,5
 • Obudowa IP40, montaż na szynę DIN TS35
 • Wtyki śrubowe rozłączalne
 • Warunki pracy -20°C do +55°C
 • Zasilanie 9÷24V DC
 • Pobór prądu przy napięciu 12V;
  • tryb czuwania: 1,0mA;
  • tryb nasłuchu w GSM: 10mA;
  • transmisja danych CSD - 50mA przy CSQ=20
 • Porty transmisji RS232, RS485
 • Protokoły GazModem2, TCP/IP, UDP
 • Zdalna wymiana oprogramowania
 • Typ gniazda antenowego SMA
 • Cztery wejścia sygnalizacyjne dwustanowe

Pliki do pobrania:


TelCorr 4

Telemetria w Ochronie Katodowej

Opis

TelCorr 4 jest urządzeniem dedykowanym do wykorzystania w systemach ochrony antykorozyjnej rurociągów i innych podziemnych konstrukcji stalowych. Może zostać z powodzeniem wykorzystany do sterowania pracą i monitorowania stacji ochrony katodowej nie posiadających własnych układów pomiarowych i komunikacyjnych; do pomiarów potencjałów ochrony w słupkach pomiarowych; pomiarów monobloków i układów drenażowych; sterowania i zarządzania systemem ochrony poprzez łączenie i rozłączanie obwodów chronionych.

Zastosowanie

TelCorr 4 znajduje zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu, wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba pomiarów, przeglądów i monitorowania stanu ochrony katodowej konstrukcji stalowych. Dzięki swojej elastyczności może z powodzeniem być również stosowany w innych miejscach wymagających szczelności, pracy bateryjnej, telemetrii pomiarów elektrycznych i fizyko-chemicznych.

Cechy funkcjonalne

 • Montaż na szynie DIN, w słupku minimum 85mm
 • Szeroki zakres zasilania: zasilacz, USB, baterie do 50Ah (5mA)
 • Interfejs komunikacyjny USB, RS485, BLE
 • Obsługa protokołów TCP/IP, UDP, ModBus, GazModem2 , SSL
 • Zdalna wymiana oprogramowania
 • Zdalna konfiguracja, odczyt wyników i kontrola pracy (w tym zanik zasilania zewnętrznego)
 • Możliwość obsługi przez przeglądarkę html w trybie zasilania zewnętrznego
 • Nadzór zużycia baterii
 • Możliwość podłączenia dodatkowego pakietu baterii
 • 2 wejścia sygnalizacyjne (np. do kontroli otwarcia drzwi) i 2 wyjścia styków zwiernych przekaźników
 • Zwarta i kompaktowa obudowa
 • Praca w zakresie GSM/GPRS/HSDPA ( 2 karty uSIM do różnych operatorów)
 • Szeroki wachlarz modułów rozszerzeń (do 7 modułów w przyrządzie): 500V, 10V, 100mV, 20mA, mikrowoltomierz, przekaźnik wysokoprądowy (dedykowany do sterowania zewnętrzną stacją SOK), korozymetr
 • Możliwość wyposażania w moduły z izolacją galwaniczną wejścia pomiarowego lub ze wspólną masą
 • Wykonywanie zadań wg zdefiniowanego harmonogramu
 • Pomiary w taktowaniu (równoczesne pomiary we wszystkich kanałach pomiarowych)
 • Rejestrator pomiarów
 • Pomiary korelacyjne
 • Synchronizacja czasu z GPS
 • Dodatkowa pamięć wymienna w postaci karty uSD do 16GB
 • Cyfrowa obróbka pomiarów (FFT, filtrowanie)
 • Dokonywanie i akumulacja pomiarów, wstępne przetwarzanie i przesyłanie wyników do systemu SCADA.

Parametry techniczne

 • Wymiary (SxWxG) 80,0 x 55,0 x 305,0 (długość ze stelażem 530 mm)
 • Obudowa IP67, montaż na szynę DIN TS35, słupek o średnicy min. 85 mm
 • Temperatura pracy -40°C do +85 °C
 • Zasilanie 9÷24 V DC, USB, bateria (moduł bateryjny do 50 Ah, trwałość baterii powyżej 10 lat, czas pracy zależny od konfiguracji)
 • Pobór prądu przy napięciu 12 V od 100 mA do 300 mA podczas transmisji GSM
 • Porty transmisji RS485, BLE, USB 2.0 AB
 • Protokoły ModBus, GazModem2, TCP/IP, UDP, SSL
 • Typ gniazda antenowego SMA
 • Dwa wejścia sygnalizacyjne dwustanowe (wejście stykiem zwiernym)
 • Dwa wyjścia przekaźnikowe styków przełącznych
 • Harmonogram zadań z dokładnością do 1 s
 • Rozdzielczość taktowania 1 ms
 • Synchronizacja czasu do GPS/GLONASS dokładność 100ns, dokładność utrzymywania czasu +-1 ms
 • 2G/3G/GSM/GPRS/HSDPA ( 2 karty mikro SIM do różnych operatorów)
 • Styki przekaźnikowe do sterowania 125 V AC/0,5 A lub 30 V DC/2 A, zał./wył.
 • Moduł przekaźnika wysokoprądowego 100 V DC/30 A, zał./wył.
 • Moduł pomiarowy 10 V AC/DC, klasa dokładności 0,1%, rozdzielczość od 12 µV
 • Moduł pomiarowy 100 mV AC/DC, klasa dokładności 0,1%, rozdzielczość od 0,5 µV
 • Moduł pomiarowy 5 mA AC/DC, klasa dokładności 0,1%, rozdzielczość od 1 µA
 • Moduł pomiarowy 500 V AC/DC, klasa dokładności 0,1%, rozdzielczość od 0,5 mV
 • Moduły pomiarowe - kategoria pomiarowa II 300V AC RMS, przepięcia 2,5 kV
 • Izolacja galwaniczna modułów pomiarowych 2,5 kV AC RMS
 • Rezystancja wejściowa modułów pomiarowych od 10 MΩ
 • Rezystancja wejściowa miliwoltomierza od 1 MΩ
 • Rezystancja wewnętrzna miliamperomierza 0,5 Ω
 • Ilość obsadzanych modułów od 1 do 7

Pliki do pobrania: