Automatyka przemysłowa

Atrem wykonuje projekty związane z automatyką, wizualizacją i sterowaniem procesami wydobycia, przesyłu i dystrybucji gazu oraz paliw płynnych. Jak również instalacji niskoprądowych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w innych realizacjach. Projektujemy i wdrażamy systemy zarządzania i wizualizacji procesów. Naszą działalnością obejmujemy całokształt zagadnień związanych z systemami pomiarowymi, sygnalizacyjnymi, sterowania i zabezpieczeń.

W ramach prac projektowych wykonujemy założenia techniczne, projekty techniczne, oprogramowanie i uruchomienia systemów, nadzory autorskie oraz dokumentację powykonawczą. Oprócz całości zagadnień związanych z projektowaniem i wykonawstwem oferujemy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W obszarze gazu i paliw płynnych nasze usługi wykonujemy na:

 • stacjach redukcyjno – pomiarowych
 • węzłach pomiarowych
 • tłoczniach gazu
 • mieszalniach gazu
 • podziemnych magazynach gazu
 • i innych obiektach technologicznych

W zakresie obiektów ochrony środowiska kompleksowo realizujemy m.in.:

 • stacje uzdatniania wody
 • pompownie wody i ścieków
 • oczyszczalnie ścieków
 • stopnie wodne

W naszych realizacjach i rozwiązaniach stosujemy systemy i urządzenia firm będących liderami w branży automatyki. Atrem jest też jedynym autoryzowanym przedstawicielem GE Pressure Control Group (dawniej: Wood Group) w zakresie zaworów bezpieczeństwa ESDV na terenie Polski.

TellCorr 4

Telemetria w Ochronie Katodowej

Opis

TelCorr 4 jest urządzeniem dedykowanym do wykorzystania w systemach ochrony antykorozyjnej rurociągów i innych podziemnych konstrukcji stalowych. Może zostać z powodzeniem wykorzystany do sterowania pracą i monitorowania stacji ochrony katodowej nie posiadających własnych układów pomiarowych i komunikacyjnych; do pomiarów potencjałów ochrony w słupkach pomiarowych; pomiarów monobloków i układów drenażowych; sterowania i zarządzania systemem ochrony poprzez łączenie i rozłączanie obwodów chronionych.

Zastosowanie

TelCorr 4 znajduje zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu, wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba pomiarów, przeglądów i monitorowania stanu ochrony katodowej konstrukcji stalowych. Dzięki swojej elastyczności może z powodzeniem być również stosowany w innych miejscach wymagających szczelności, pracy bateryjnej, telemetrii pomiarów elektrycznych i fizyko-chemicznych.

Cechy funkcjonalne

 • Montaż na szynie DIN, w słupku minimum 85mm
 • Szeroki zakres zasilania: zasilacz, USB, baterie do 50Ah (5mA)
 • Interfejs komunikacyjny USB, RS485, BLE
 • Obsługa protokołów TCP/IP, UDP, ModBus, GazModem2 , SSL
 • Zdalna wymiana oprogramowania
 • Zdalna konfiguracja, odczyt wyników i kontrola pracy (w tym zanik zasilania zewnętrznego)
 • Możliwość obsługi przez przeglądarkę html w trybie zasilania zewnętrznego
 • Nadzór zużycia baterii
 • Możliwość podłączenia dodatkowego pakietu baterii
 • 2 wejścia sygnalizacyjne (np. do kontroli otwarcia drzwi) i 2 wyjścia styków zwiernych przekaźników
 • Zwarta i kompaktowa obudowa
 • Praca w zakresie GSM/GPRS/HSDPA ( 2 karty uSIM do różnych operatorów)
 • Szeroki wachlarz modułów rozszerzeń (do 7 modułów w przyrządzie): 500V, 10V, 100mV, 20mA, mikrowoltomierz, przekaźnik wysokoprądowy (dedykowany do sterowania zewnętrzną stacją SOK), korozymetr
 • Możliwość wyposażania w moduły z izolacją galwaniczną wejścia pomiarowego lub ze wspólną masą
 • Wykonywanie zadań wg zdefiniowanego harmonogramu
 • Pomiary w taktowaniu (równoczesne pomiary we wszystkich kanałach pomiarowych)
 • Rejestrator pomiarów
 • Pomiary korelacyjne
 • Synchronizacja czasu z GPS
 • Dodatkowa pamięć wymienna w postaci karty uSD do 16GB
 • Cyfrowa obróbka pomiarów (FFT, filtrowanie)
 • Dokonywanie i akumulacja pomiarów, wstępne przetwarzanie i przesyłanie wyników do systemu SCADA.

Parametry techniczne

 • Wymiary (SxWxG) 80,0 x 55,0 x 305,0 (długość ze stelażem 530 mm)
 • Obudowa IP67, montaż na szynę DIN TS35, słupek o średnicy min. 85 mm
 • Temperatura pracy -40°C do +85 °C
 • Zasilanie 9÷24 V DC, USB, bateria (moduł bateryjny do 50 Ah, trwałość baterii powyżej 10 lat, czas pracy zależny od konfiguracji)
 • Pobór prądu przy napięciu 12 V od 100 mA do 300 mA podczas transmisji GSM
 • Porty transmisji RS485, BLE, USB 2.0 AB
 • Protokoły ModBus, GazModem2, TCP/IP, UDP, SSL
 • Typ gniazda antenowego SMA
 • Dwa wejścia sygnalizacyjne dwustanowe (wejście stykiem zwiernym)
 • Dwa wyjścia przekaźnikowe styków przełącznych
 • Harmonogram zadań z dokładnością do 1 s
 • Rozdzielczość taktowania 1 ms
 • Synchronizacja czasu do GPS/GLONASS dokładność 100ns, dokładność utrzymywania czasu +-1 ms
 • 2G/3G/GSM/GPRS/HSDPA ( 2 karty mikro SIM do różnych operatorów)
 • Styki przekaźnikowe do sterowania 125 V AC/0,5 A lub 30 V DC/2 A, zał./wył.
 • Moduł przekaźnika wysokoprądowego 100 V DC/30 A, zał./wył.
 • Moduł pomiarowy 10 V AC/DC, klasa dokładności 0,1%, rozdzielczość od 12 µV
 • Moduł pomiarowy 100 mV AC/DC, klasa dokładności 0,1%, rozdzielczość od 0,5 µV
 • Moduł pomiarowy 5 mA AC/DC, klasa dokładności 0,1%, rozdzielczość od 1 µA
 • Moduł pomiarowy 500 V AC/DC, klasa dokładności 0,1%, rozdzielczość od 0,5 mV
 • Moduły pomiarowe - kategoria pomiarowa II 300V AC RMS, przepięcia 2,5 kV
 • Izolacja galwaniczna modułów pomiarowych 2,5 kV AC RMS
 • Rezystancja wejściowa modułów pomiarowych od 10 MΩ
 • Rezystancja wejściowa miliwoltomierza od 1 MΩ
 • Rezystancja wewnętrzna miliamperomierza 0,5 Ω
 • Ilość obsadzanych modułów od 1 do 7

Pliki do pobrania:


RSInter

Przemysłowy multiplekser portów RS232

Opis

RSInter zapewnia możliwość podłączenia 4 urządzeń wykorzystujących standard RS232 do jednego portu. Liczbę urządzeń można zwiększyć poprzez kaskadowe łączenie urządzeń RSInter. Sygnał pochodzący z gniazda głównego rozprowadzany jest do wszystkich czterech gniazd podrzędnych. Natomiast sygnał z każdego gniazda podrzędnego kierowany jest do gniazda głównego.

Zastosowanie

RSInter przeznaczony jest dla systemów automatyki i telemetrii. Jego zastosowanie będzie właściwe wszędzie tam, gdzie przynajmniej dwa urządzenia dysponujące łączem w standardzie RS232 np. przelicznik i sterownik PLC trzeba połączyć z jednym źródłem sygnału np. modem.

Cechy funkcjonalne

 • Montaż na szynie DIN
 • Szeroki zakres zasilania
 • Interfejs komunikacyjny RS232
 • Przeźroczysta obsługa dowolnych protokołów komunikacyjnych np. ModBus, GazModem2
 • Zwarta i kompaktowa obudowa
 • Możliwość łączenia kaskadowego
 • Zasilanie: 12 – 24 VDC
 • Pobór prądu: max 70mA
 • Interfejsy: 1 gniazdo główne (DB9 męskie) – standard RS232 (RXD, TXD, RTS)
 • 4 gniazda podrzędne (DB9 męskie) – standard RS232 (RXD, TXD, RTS)

Parametry techniczne

 • Wymiary (SxWxG) 22,5 x 110,5 x 110,5
 • Obudowa IP40, montaż na szynę DIN TS35
 • Wtyki RS232 DB9
 • Interfejsy:
  • 1 gniazdo główne (DB9 męskie) – standard RS232 (RXD, TXD, RTS)
  • 4 gniazda podrzędne (DB9 męskie) – standard RS232 (RXD, TXD, RTS)
 • Warunki pracy -20°C do +55°C
 • Zasilanie 12÷24V DC
 • Pobór prądu 70mA

Pliki do pobrania:


MSK 02

Sterownik Kotła dla Stacji Redukcyjnych Gazu

Opis

MSK02 to kompletny system sterownia pracą kotła w technologicznym procesie podgrzewu gazu na stacjach redukcyjnych gazu I stopnia. Sterownik kotła wyposażony jest w szereg mechanizmów kontroli pracy kotła gazowego i przełączeń awaryjnych. MSOK2 umożliwia sterowanie kotłami z palnikami nadmuchowymi i inżektorowymi. Bezpośrednio do sterownika podłącza się palnik, pompy, zawory trójdrożne oraz cały łańcuch zabezpieczeń. W zestawie znajduje się komplet czujników do pomiaru temperatury cieczy oraz czujnik w wykonaniu EX do pomiaru temp. gazu. Sterownik posiada wbudowany układ bariery iskrobezpiecznej. MSK02 umożliwia zdalną kontrolę i nadzór nad pracą kotłowni na stacji redukcyjnej Ist. Istnieje również możliwość pracy kaskadowej z wykorzystaniem sterownika MSK02/s – zubożonego o czujnik temp. gazu oraz iskrobezpieczne wejście pomiarowe. Sterownik umożliwia wybór algorytmu sterowania, w tym także sterowanie pracą zaworów trójdrożnych.

MSK02 zapewnia również automatyczne przejście w tryb pracy ręcznej w przypadku wykrycia awarii układów automatyki.

Zastosowanie

MSK02 jest przeznaczony do zastosowania w kotłowniach na stacjach redukcyjnych gazu I stopnia.

Rozbudowany układ transmisji umożliwia zdalne zadawanie parametrów i monitorowanie pracy kotła z wykorzystaniem protokołu ModBus. Moduł dla pieca awaryjnego umożliwia przełączanie pracy na piec awaryjny w sytuacji braku zasilania lub awarii pieca podstawowego.

Cechy funkcjonalne

 • Montaż w obudowę kotła, lub samodzielny lub do szafy rack
 • Interfejs komunikacyjny RS232 i RS485
 • Obsługa protokołów: ModBus, GazModem2
 • Współpraca z modemem serii ModCom
 • Wbudowany układ zabezpieczeń od wzrostu temperatury STB
 • Wbudowany przejrzysty wyświetlacz graficzny
 • Konfiguracja zdalna i lokalna w tym za pomocą rejestrów ModBus
 • Zwarta i kompaktowa obudowa
 • Szeroki wachlarz obsługiwanych kotłów gazowych
 • Wbudowane wejścia pomiarowe temperatury i sygnalizacji zabezpieczeń
 • Cyfrowe czujniki temperatury
 • Czujnik temperatury gazu wykonaniu EX
 • Praca w trybie ręcznym i automatycznym
 • Wbudowane regulatory cyfrowe

Parametry techniczne

 • Wymiary (SxWxG) 420x260x90
 • Obudowa IP40
 • Wtyki śrubowe rozłączalne
 • Warunki pracy 0°C do +60°C
 • Zasilanie 220 – 240VAC
 • Porty transmisji RS232, RS485
 • Protokoły ModBus, GazModem2

Pliki do pobrania:


ModCom W2

Przemysłowy modem telemetryczny

Opis

Modem ModCom W2 przeznaczony jest w szczególności dla systemów automatyki i telemetrii. Znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba transmisji danych z wykorzystaniem technologii sieci komórkowej. Zaimplementowane mechanizmy kontroli połączeń GPRS oraz możliwość aktywowania połączenia komutowanego pozwalają na podniesienie pewności połączenia przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów w stosunku do modemów GSM. Inteligentne mechanizmy wykrywania ciągłości transmisji i utrzymania sesji w sieci GPRS w znaczny sposób podnoszą zapewnienie dostępu zdalnego do monitorowanych obiektów. Szczególny nacisk na zmniejszenie zużycia energii predysponuje urządzenie również do systemów zasilanych z ogniw słonecznych.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do zastosowania we wszelkich instalacjach telemetrycznych wykorzystujących technologię GSM, GPRS , HSDPA i 3G. Zapewnia stabilne łącze komunikacyjne spełniające najwyższe wymagania przemysłowe. Współpraca z wszystkimi systemami SCADA. Zapewnia niezakłóconą transmisję wszystkich protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w telemetrii w tym ModBus, GazModem i innych. Urządzenia chętnie stosowane w telemetrii wszędzie tam gdzie istnieją wysokie wymagania niezawodności, samokontroli i obsługi zdalnej w branżach Gazowniczej, Energetycznej, Wodociągowej czystej i brudnej wody, zakładach przemysłowych, bankach, lotniskach itp.

Cechy funkcjonalne

 • Montaż na szynie DIN
 • Szeroki zakres zasilania
 • Interfejs komunikacyjny RS232 i RS485
 • Interfejs komunikacyjny USB 1.0
 • Interfejs komunikacyjny Ethernet 10MB
 • Obsługa protokołów TCP/IP, UDP, ModBus, GazModem2
 • Wewnętrzne podtrzymanie bateryjne do 15min
 • Powiadomienie SMS o zaniku zasilania
 • 4 x wejścia sygnalizacyjne
 • Konfiguracja zdalna i lokalna w tym za pomocą rejestrów ModBus
 • Zwarta i kompaktowa obudowa
 • Praca w zakresie GSM/GPRS/HSDPA
 • Szeroki wachlarz modułów rozszerzeń: I/O, D/A , 2xRS232,
 • Wbudowana magistrala do modułów rozszerzeń (AtrBus2.0)

Parametry techniczne

 • Wymiary (SxWxG) 22,5 x 110,5 x 110,5
 • Obudowa IP40, montaż na szynę DIN TS35
 • Wtyki śrubowe rozłączalne
 • Warunki pracy -20°C do +55°C
 • Zasilanie 9÷24V DC
 • Pobór prądu przy napięciu 12V;
  • tryb czuwania: 1,0mA;
  • tryb nasłuchu w GSM: 10mA;
  • transmisja danych CSD - 50mA przy CSQ=20
 • Porty transmisji RS232, RS485
 • Protokoły GazModem2, TCP/IP, UDP
 • Zdalna wymiana oprogramowania
 • Typ gniazda antenowego SMA
 • Cztery wejścia sygnalizacyjne dwustanowe

Pliki do pobrania: