logo-atrem
PL / EN
Zakres dat: Szukaj
Data/Godzina Numer Tytuł
30/11/2023 Raport 31/2023 Zawarcie umowy przez Emitenta z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN
24/11/2023 Raport 30/2023 Zgłoszenie wobec spółki roszczenia o zapłatę kary umownej
15/11/2023 Raport 29/2023 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV
02/11/2023 Raport 28/2023 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.
16/10/2023 Raport 27/2023 Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01 stycznia do 30 września 2023 roku
27/07/2023 Raport 26/2023 Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.
18/07/2023 Raport 25/2023 Zawarcie aneksu do umowy z Enea Operator Sp. z o.o. pn.: „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”
11/07/2023 Raport 24/2023 Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 roku
07/07/2023 Raport 23/2023 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez PGE Dystrybucja S.A. na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.
26/06/2023 Raport 22/2023 Powołanie nowego Członka Zarządu Emitenta
26/06/2023 Raport 21/2023 Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 26.06.2023 r.
26/06/2023 Raport 20/2023 Informacje na temat dywidendy
26/06/2023 Raport 19/2023 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2023 r.
14/06/2023 Raport 18/2023 Zawarcie przez Emitenta z mBank S.A. umowy ramowej dla linii wieloproduktowej
12/06/2023 Raport 17/2023 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
12/06/2023 Raport 16/2023 Zawarcie przez Emitenta umowy z Porr S.A. na wykonanie części instalacji teletechnicznych przez Emitenta, przy zadaniu pn. Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
01/06/2023 Raport 15/2023 Otrzymanie informacji o unieważnieniu wyboru oferty Emitenta przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie
26/05/2023 Raport 14/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r.
02/05/2023 Raport 13/2023 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie
03/04/2023 Raport 12/2023 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok
03/04/2023 Raport 11/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
29/03/2023 Raport 10/2023 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
29/03/2023 Raport 9/2023 Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z PKN ORLEN S.A., na realizację zadania na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
28/03/2023 Raport 8/2023 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
07/03/2023 Raport 7/2023 Zawarcie przez Emitenta umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel”
07/02/2023 Raport 6/2023 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel”
24/01/2023 Raport 5/2023 Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
24/01/2023 Raport 4/2023 Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów za okres 01.01-31.12 2022 r.
19/01/2023 Raport 3/2023 Zawarcie przez Emitenta umowy z PGE Dystrybucja S.A. na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.”
04/01/2023 Raport 2/2023 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez PGE Dystrybucja S.A., na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.”
02/01/2023 Raport 1/2023 Wejście w życie umowy z animatorem akcji Spółki
15/12/2022 Raport 21/2022 Informacja o zawarciu umowy przez Emitenta z Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
14/10/2022 Raport 20/2022 Zawarcie umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”
11/10/2022 Raport 19/2022 Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów za okres 01.01-30.09 2022
21/09/2022 Raport 18/2022 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania celem poprawy zasilania miasta Poznań
23/08/2022 Raport 17/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022
13/07/2022 Raport 16/2022 Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres 01.01-30.06 2022 r.
14/06/2022 Raport 15/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r.
14/06/2022 Raport 14/2022 Informacje na temat dywidendy
14/06/2022 Raport 13/2021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.
27/05/2022 Raport 12/2022 Zawarcie umowy z bankiem
17/05/2022 Raport 11/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 13 czerwca 2022 r.
29/04/2022 Raport 10/2022 Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na wykonanie zadania pn.: „ Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”
22/04/2022 Raport 9/2022 Zawarcie umowy z Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty
01/04/2022 Raport 8/2022 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wykonanie zadania…
28/03/2022 Raport 7/2022 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok
28/03/2022 Raport 6/2022 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty
18/03/2022 Raport 5/2022 Podjęcie decyzji o zwiększeniu rezerwy na potencjalną stratę
10/02/2022 Raport 4/2022 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza
04/02/2022 Raport 3/2022 Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji w związku z wezwaniem na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki
05/01/2022 Raport 2/2022 Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz zawarcie umowy ramowej na linię kredytową
04/01/2022 Raport 1/2022 Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
28/12/2021 Raport 16/2021 Stanowisko Zarządu spółki Atrem S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Atrem S.A…
22/12/2021 Raport 15/2021 Decyzja Zarządu Emitenta o odwróceniu odpisu aktualizacyjnego i rozwiązaniu rezerwy
21/12/2021 Raport 14/2021 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
21/12/2021 Raport 13/2021 Zawarcie ugody sądowej w sprawach przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
08/12/2021 Raport 12/2021 Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATREM S.A.
22/10/2021 Raport 11/2021 Rejestracja zmian w Statucie
26/08/2021 Raport 10/2021 Wyrok oddalający apelację Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie z powództwa Spółki
13/07/2021 Raport 9/2021 Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej
28/06/2021 Raport 8/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
28/06/2021 Raport 7/2021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.
14/06/2021 Raport 6/2021 korekta Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2021 r.
01/06/2021 Raport 6/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
18/03/2021 Raport 5/2021 Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej
25/02/2021 Raport 4/2021 Zawarcie umowy kredytu z bankiem
24/02/2021 Raport 3/2021 Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu
19/02/2021 Raport 2/2021 Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerwy na potencjalną stratę
21/01/2021 Raport 1/2021 Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
28/12/2020 Raport 30/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
22/12/2020 Raport 29/2020 Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki
08/12/2020 12:34 Raport 28/2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
01/12/2020 12:25 Raport 27/2020 Zawarcie umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie…
17/11/2020 12:14 Raport 26/2020 Informacja o wyroku Sądu Arbitrażowego stwierdzającego nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A.
12/11/2020 14:06 Raport 25/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
06/11/2020 14:59 Raport 24/2020 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu informatyki
28/10/2020 12:19 Raport 23/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 28 października 2020 r.
28/10/2020 12:17 Raport 22/2020 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.10.2020 r.
12/10/2020 12:58 Raport 21/2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
08/10/2020 16:34 Raport 20/2020 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
02/10/2020 14:07 Raport 19/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 28 października 2020 r.
29/09/2020 13:02 Raport 18/2020 Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu informatyki
14/09/2020 14:25 Raport 17/2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
18/08/2020 12:35 Raport 16/2020 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza
11/08/2020 12:22 Raport 15/2020 Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza
29/07/2020 18:42 Raport 14/2020 Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki – zmiana adresu siedziby Spółki, tekst jednolity Statutu
14/07/2020 15:39 Raport 13/2020 Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę kary umownej
30/06/2020 12:41 Raport 12/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 24 czerwca 2020 r.
25/06/2020 11:43 Raport 11/2020 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
25/06/2020 11:41 Raport 10/2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2020 r.
23/06/2020 15:00 Raport 9/2020 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.
17/06/2020 20:00 Korekta Raportu 1/2020 Korekta raportu nr 1/2020 w sprawie informacji o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
28/05/2020 21:37 Raport 8/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 24 czerwca 2020 r.
13/05/2020 15:16 Raport 7/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020
03/04/2020 15:30 Raport 6/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
23/03/2020 20:19 Raport 5/2020 Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. umowy
16/03/2020 14:46 Raport 4/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
24/02/2020 17:24 Raport 3/2020 Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu
12/02/2020 15:03 Raport 2/2020 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
28/01/2020 11:50 Raport 1/2020 Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
09/12/2019 13:59 Raport 69/2019 Zmiana funkcji Członka Zarządu Emitenta
02/12/2019 18:59 Raport 68/2019 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
29/11/2019 14:14 Raport 67/2019 Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiaru sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa tj. Działu Informatyki
20/11/2019 12:38 Raport 66/2019 Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.
14/11/2019 10:08 Raport 65/2019 Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”
12/11/2019 12:56 Raport 64/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
06/11/2019 14:12 Raport 63/2019 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.
28/10/2019 14:00 Raport 62/2019 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Atrem S.A. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna”
01/10/2019 09:31 Raport 61/2019 Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.
30/09/2019 08:58 Raport 60/2019 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)”
09/09/2019 12:51 Raport 59/2019 Zmiana zawartej przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
04/09/2019 12:44 Raport 58/2019 Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku z toczącym się sporem sądowym
04/09/2019 12:11 Raport 57/2019 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn”
29/08/2019 10:31 Raport 56/2019 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)”
27/08/2019 15:49 Raport 55/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.
26/07/2019 12:46 Raport 54/2019 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
26/07/2019 12:38 Raport 53/2019 Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
25/07/2019 13:36 Raport 52/2019 Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Contrast sp. z o. o. uchwały o połączeniu
25/07/2019 13:21 Raport 51/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
25/07/2019 13:16 Raport 50/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
25/07/2019 13:10 Raport 49/2019 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
24/07/2019 13:30 Raport 48/2019 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.
24/07/2019 12:04 Raport 47-2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/07/2019 13:12 Raport 46/2019 Wypowiedzenie umów o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Atrem S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK ATREM
05/07/2019 14:59 Raport 45/2019 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn”
04/07/2019 13:46 Raport 44/2019 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
28/06/2019 14:44 Raport 43/2019 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna na zwołane dzień 25 lipca 2019 roku.
28/06/2019 14:23 Raport 42/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 25 lipca 2019 r.
18/06/2019 15:29 Raport 41/2019 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje
18/06/2019 15:22 Raport 40/2019 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje
18/06/2019 Raport 39/2019 Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility
18/06/2019 14:50 Raport 38/2019 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
18/06/2019 13:46 Raport 37/2019 Ogłoszenie zamiaru połączenia ze spółką zależną
29/05/2019 16:50 Raport 36-2019 Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku
28/05/2019 14:05 Raport 35/2019 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice.
27/05/2019 15:26 Raport 34/2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
27/05/2019 14:47 Raport 33/2019 Odwołanie Członków Rady Nadzorczej
27/05/2019 14:42 Raport 32/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 27 maja 2019 r.
27/05/2019 14:36 Raport 31/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 27 maja 2019 r.
27/05/2019 12:27 Raport 30/2019 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
27/05/2019 10:02 Raport 29/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
24/05/2019 13:39 Raport 28/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
24/05/2019 12:28 Raport 27/2019 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Atrem S.A.
14/05/2019 09:13 Raport 26/2019 Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Atrem S.A.
13/05/2019 12:50 Raport 19/2019/K Korekta informacji o transakcji wykonanej przez osobę zarządzającą
09/05/2019 19:14 Raport 25/2019 Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki
09/05/2019 19:11 Raport 24/2019 Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki
09/05/2019 19:09 Raport 23/2019 Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki
09/05/2019 18:18 Raport 22/2019 Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
09/05/2019 17:32 Raport 21/2019 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
09/05/2019 17:26 Raport 20/2019 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę zarządzającą
09/05/2019 17:21 Raport 19/2019 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę zarządzającą
09/05/2019 17:09 Raport 18/2019 Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta
09/05/2019 10:13 Raport 17/2019 Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki
08/05/2019 15:16 Raport 16/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 r.
29/04/2019 12:28 Raport 15/2019 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2019 roku
29/04/2019 12:17 Raport 14/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 27 maja 2019 r.
27/03/2019 10:39 Raport 13/2019 Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”
15/03/2019 16:17 Raport 10/2019/K Korekta raportu nr 10/2019 z dnia 15.03.2019 r.: Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A
15/03/2019 14:32 Raport 12/2019 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
15/03/2019 12:31 Raport 11/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
15/03/2019 08:10 Raport 10/2019 Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A
12/03/2019 17:54 Raport 9/2019 Stanowisko Zarządu spółki Atrem S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Atrem S.A. ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.
08/03/2019 19:15 Raport 8/2019 Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości aktywów
08/03/2019 19:08 Raport 7/2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego: skonsolidowanego i jednostkowego za 2018 r.
05/03/2019 13:35 Raport 6/2019 Otrzymanie informacji o wyborze oferty konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. zamówienia pn: „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”
19/02/2019 15:08 Raport 5/2019 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z ALDESA NOWA ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację prac w ramach zamówienia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp Polska w Chociczy Małej”
12/02/2019 14:09 Raport 4/2019 Otrzymanie od akcjonariuszy założycieli zawiadomień o woli uczestniczenia w wezwaniu ogłoszonym przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy i zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A i nieskorzystania z zastrzeżonego na ich rzecz prawa wykupu
28/01/2019 12:02 3/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
16/01/2019 13:32 Raport 2/2019 Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. umów na realizację zamówienia na wykonanie robót objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
02/01/2019 15:14 1/2019 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o….
21/12/2018 10:27 40/2018 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
12/12/2018 13:46 39/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy ze spółką BUDIMEX S.A….
23/11/2018 12:47 38/2018 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.
24/10/2018 14:00 37/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia „Modernizacja stacji R-163 Milicz”
03/10/2018 15:12 36/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja stacji R-163 Milicz”
02/10/2018 15:15 35/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i prz
02/10/2018 10:13 34/2018 Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
02/10/2018 10:05 33/2018 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
29/09/2018 47/2011 Zmiana postanowień umowy znaczącej – aneks do umowy
27/09/2018 14:18 32/2018 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
13/09/2018 15:07 31/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szko
11/09/2018 08:29 30/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i prze
06/09/2018 12:39 29/2018 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
28/08/2018 13:10 28/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo
09/08/2018 07:21 27/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej na realizację zamówienia
02/08/2018 13:46 26/2018 Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski
24/07/2018 15:25 25/2018 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z ENERGA – OPERATOR S.A.
24/07/2018 08:23 24/2018 Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
20/07/2018 12:15 23/2018 Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA – OPERATOR S.A.
12/07/2018 10:07 22/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej
10/07/2018 13:41 21/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
22/06/2018 12:37 20/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
20/06/2018 14:14 19/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o.
19/06/2018 15:51 18/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE”
19/06/2018 13:05 17/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.
19/06/2018 12:58 16/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.
11/06/2018 13:17 15/2018 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje
11/06/2018 13:10 14/2018 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje
11/06/2018 13:00 13/2018 Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility
08/06/2018 14:03 12/2018 Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego
05/06/2018 16:33 11/2018 Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
22/05/2018 15:44 10/2018 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku
22/05/2018 15:42 9/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A.
16/05/2018 17:42 8/2018 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
30/04/2018 10:01 7/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta
04/04/2018 10:33 6/2018 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
09/03/2018 16:07 5/2018 Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej
22/02/2018 14:17 4/2018 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta
30/01/2018 16:06 3/2018 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z Enea Operator Sp. z o. o.
11/01/2018 12:36 2/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
05/01/2018 19:47 1/2018 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta
28/12/2017 08:24 68/2017 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA01 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki – uzupełnienie informacji
20/12/2017 10:15 38/2017 Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki
15/12/2017 13:51 37/2017 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
08/12/2017 11:03 36/2017 Zawarcie przez spółkę zależną umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
06/11/2017 08:41 35/2017 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
16/10/2017 14:41 34/2017 Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A.
06/10/2017 15:00 33/2017 Temat: Otrzymanie informacji o wypłacie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
03/10/2017 15:52 32/2017 Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie
02/10/2017 15:38 31/2017 Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum
28/09/2017 13:15 30/2017 Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A.
05/09/2017 13:14 29/2017 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o.
31/08/2017 12:17 28/2017 Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z POCZTA POLSKA S.A.
24/08/2017 15:22 27/2017 Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum
11/08/2017 09:32 26/2017 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta
10/08/2017 15:02 25/2017 Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum
07/08/2017 09:32 26/2017 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta
20/07/2017 13:45 24/2017 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
20/07/2017 10:15 23/2017 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
29/06/2017 16:48 22/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.
29/06/2017 16:42 21/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.
29/06/2017 16:20 20/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 29.06.2017 r.
28/06/2017 14:32 19/2017 Cofnięcie pozwu dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta bez zrzeczenia się roszczenia
19/06/2017 18:27 18/2017 Złożenie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa
14/06/2017 11:23 17/2017 Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility
12/06/2017 15:41 16/2017 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje
12/06/2017 15:35 15/2017 Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje
12/06/2017 14:28 14/2017 Zmiana postanowień umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
08/06/2017 11:00 13/2017 Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Atrem S.A.
02/06/2017 12:36 12/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017
01/06/2017 15:32 11/2017 Otrzymanie informacji o wpłynięciu do ubezpieczyciela (Gwaranta) żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta
29/05/2017 13:19 10/2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku
29/05/2017 13:01 9/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/05/2017 13:24 8/2017 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe”
11/05/2017 13:03 7/2017 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką PTB NICKEL Sp. z o.o.
09/05/2017 10:13 6/2017 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe.
27/03/2017 13:11 5/2017 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
12/02/2017 13:33 4/2017 Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”
12/01/2017 11:55 3/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
02/01/2017 15:36 2/2017 Otrzymanie zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
02/01/2017 14:12 1/2017 Zmiana postanowień umowy na wykonanie zamówienia pn: „Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV”.
19/12/2016 15:13 50/2016 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje” 
14/12/2016 15:56 49/2016 Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych
29/11/2016 16:39 48/2016 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta 
17/11/2016 12:25 47/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2016
10/11/2016 15:38 46/2016 Zmiana postanowień generalnych umów zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium
02/11/2016 17:05 45/2016 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
02/11/2016 16:34 44/2016 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje” 
26/10/2016 16:10 43/2016 Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta
14/10/2016 14:52 42/2016 Zmiana postanowień umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r.
07/10/2016 16:08 41/2016 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta
07/10/2016 11:32 40/2016 Zmiana postanowień umowy na realizację zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.
06/10/2016 15:30 39/2016 Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych
30/09/2016 18:36 38/2016 Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności wynikającej z zamówienia
15/09/2016 17:53 37/2016 Zawarcie umowy znaczącej
06/09/2016 16:05 36/2016 Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności
16/08/2016 11:42 35/2016 Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta
10/08/2016 11:20 34/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
08/08/2016 16:59 33/2016 Zawarcie umowy znaczącej
26/07/2016 15:31 32/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
21/07/2016 17:34 31/2016 Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych
15/07/2016 15:55 30/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
06/07/2016 17:20 29/2016 Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem odszkodowania
04/07/2016 18:36 28/2016 Otrzymanie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych
04/07/2016 11:45 27/2016 Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwały o wprowadzeniu Indywidualnych Standardów Raportowania w spółce ATREM spółka akcyjna 
23/06/2016 26/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
23/06/2016 25/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej 
23/06/2016 24/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
17/06/2016 23/2016 Aneks do umowy znaczącej
25/05/2016 22/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku
25/05/2016 21/2016 Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję
25/05/2016 20/2016 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
25/05/2016 19/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 maja 2016 r.
25/05/2016 18/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25.05.2016 r.
28/04/2016 17/2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 25 maja 2016 roku
28/04/2016 16/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
18/04/2016 15/2016 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015
18/04/2016 14/2016 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
08/04/2016 13/2016 Zawarcie umowy znaczącej
01/04/2016 12/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
31/03/2016 11/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
29/02/2016 10/2016 Zawarcie umowy znaczącej
16/02/2016 9/2016 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta 
11/02/2016 8/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
27/01/2016 7/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
22/01/2016 6/2016 Zawarcie umowy znaczącej
14/01/2016 5/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
12/01/2016 4/2016 Zawarcie umowy znaczącej
11/01/2016 3/2016 Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta
08/01/2016 2/2016 Zawarcie umowy znaczącej
08/01/2016 1/2016 Zmiana postanowień umowy znaczącej
22/12/2015 54/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
22/12/2015 08:26 67/2015 Emisja obligacji serii Y
18/12/2015 53/2015 Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
17/12/2015 52/2015 Zawarcie umowy znaczącej
03/12/2015 51/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
26/11/2015 50/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
24/11/2015 49/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
30/09/2015 48/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2015
30/09/2015 47/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
17/09/2015 46/2015 Zawarcie umowy znaczącej
10/09/2015 45/2015 Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki
21/08/2015 14:59 44/2015 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2015 r.
20/08/2015 43/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
18/08/2015 42/2015 Zawarcie umowy znaczącej
17/08/2015 41/2015 Zawarcie umowy znaczącej
05/08/2015 40/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
05/08/2015 39/2015 Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta i spółki zależnej od Emitenta
03/08/2015 38/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
30/07/2015 37/2015 Zawarcie umowy znaczącej
28/07/2015 36/2015 Zawarcie umowy znaczącej
23/07/2015 35/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
22/07/2015 34/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
17/07/2015 33/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
17/07/2015 32/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
30/06/2015 31/2015 Zmiana postanowień umowy znaczącej
23/06/2015 30/2015 Zawarcie umowy znaczącej – aktualizacja informacji poufnej
19/06/2015 29/2015 Zawarcie umowy znaczącej
18/06/2015 K26/2015 Korekta raportu bieżącego RB 26/2015: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 11.06.2015 r.
11/06/2015 28/2015 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
11/06/2015