logo-atrem
PL / EN

Skład Rady Nadzorczej Atrem S.A. spełnia zobowiązania nałożone dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w tym w szczególności zobowiązanie do zapewnienia, by przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryterium niezależności.

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – magister inżynier rolnictwa. Ukończył program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu Management 2000 organizowany przez Canadian International Management Institute oraz Harvard Business School Publishing.

Prezes Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od września 2007 r. Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. (dawniej PROJPRZEM S.A.) w okresie od 29.11.2016r. do 11.04.2017r. Od 29.06.2017r. Członek Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A. Przedsiębiorca i inwestor ze znaczącym doświadczeniem w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz w obrocie i wynajmie nieruchomości. Od 1991 roku założył i zarządzał kilkoma spółkami z przemysłu tekstylnego, w tym spółką PBH S.A., będącą właścicielem sieci sklepów odzieżowych marki „Quiosque”. Od ponad 20 lat współpracuje ze spółkami z rynku nieruchomości, przeprowadził również kilka inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Założyciel, Prezes Zarządu oraz przez wiele lat współwłaściciel firmy IMMOBILE sp. z o.o. posiadającej nieruchomości, głównie hotelowe. Działała w nich sieć własnych hoteli pod marką FOCUS. W roku 2014 IMMOBILE sp. z o.o. została przejęta przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.). W latach 2001-2006 był jedynym akcjonariuszem spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.), aktualnie posiada większościowy pakiet akcji. Przed ostatnim powołaniem na Prezesa Zarządu GK IMMOBILE S.A. pełnił między innymi następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej MAKRUM S.A., Dyrektora Zarządu a następnie Członka Rady Nadzorczej PBH S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Jerzy nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Rafał Jerzy w treści oświadczenia wskazał, iż pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Projprzem Makrum S.A. Pan Rafał Jerzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. od marca 2015 r. Przed powołaniem do Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. od czerwca 2011 r. pełnił funkcję Prokurenta.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1992 – 2006 związany z bankowością (Bank Gdański S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BZ WBK S.A.). Od roku 2006 prowadzi własną działalność gospodarczą FORTUNA Doradztwo Gospodarcze i Finansowe.

Z Grupą Kapitałowa IMMOBILE S.A. rozpoczął współpracę w roku 2007, koordynując proces wprowadzania spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (wówczas MAKRUM S.A.) na Giełdę. Ponadto pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o. (2012 – 2015). Obecnie pełni następujące funkcje: od 2011 r. – Dyrektor Finansowy GK IMMOBILE S.A. , Sekretarz Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu PROJPRZEM MAKRUM S.A., Prokurent MAKRUM Development Sp. z o.o., Prokurent NOBLES Sp. z o.o.; od 2014 r. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FOCUS Hotels S. A., od 2010 r. Prezes Zarządu Hotel 1 Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Fortuna nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Piotr Fortuna w treści oświadczenia wskazał, iż pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Projprzem Makrum S.A. Pan Piotr Fortuna nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Senior Partner w kancelarii: Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy Sp.k. Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zdał egzamin sędziowski.

Doradca i negocjator w licznych procesach inwestycyjnych z udziałem Klientów polskich i zagranicznych. Specjalista z zakresu transakcji przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Uczestnik wielu procesów audytu prawnego (due diligence), w tym przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i gospodarki odpadami. Doradca w procesach przekształceń własnościowych oraz debiutach giełdowych ogólnopolskiego banku i dużego browaru. Członek Rad Nadzorczych licznych spółek prawa handlowego. Współautor wielu konstrukcji prawnych mających na celu optymalizację podatkową planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Ekspert w dziedzinie procesów sądowych. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dariusz Skrocki: – nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej; – nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Dariusz Skrocki w treści oświadczenia wskazał, iż pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Projprzem Makrum S.A. Pan Dariusz Skrocki spełnia kryterium niezależności. Pan Dariusz Skrocki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w Kancelarii Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi sp. z o.o.

Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w obsłudze podatkowej klientów, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz cen transferowych. Brał udział w licznych projektach optymalizacyjnych związanych z praktycznym stosowaniem regulacji dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Jankowski: – nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej; – nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Tomasz Jankowski spełnia kryterium niezależności. Pan Tomasz Jankowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego jako magister nauk politycznych o specjalizacji z zakresu Stosunków Międzynarodowych.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego spółki FOCUS HOTELS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy od listopada 2015 r. (wcześniej od września 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Operacyjnego FOCUS HOTELS S.A.). W latach 2010 – 2013 zatrudniony był w VIENNA INTERNATIONAL AG jako Dyrektor Marketingu, a wcześniej w latach 2006 – 2010 zatrudniony był w HILTON WARSAW HOTEL & CONVENTION CENTRE jako PR & Marketing Manager, PR & Marketing Executive oraz Business Development Coordinator. Działalność zawodową rozpoczął w MARRIOTT EXCLUSIVE CLUB, WARSAW MARRIOTT HOTEL \ HOTEL DYNAMICS jako Marketing Coordinator, gdzie zatrudniony był w latach 2003 – 2006.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Mirski: – nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej; – nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Mirski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (2003 r.) na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacjach Gospodarczych. W latach 1994-1997 pracował przy projektach budownictwa przemysłowego w Przedsiębiorstwie Modernizacyjno – Budowlanym TECHMA-BUD sp. z o.o. w Bydgoszczy. Następnie nadzorował oraz koordynował projekty w BUD-STAL S.A. (1997-1998), był Kierownikiem Projektu w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowlanym INVEST-PARK sp. z o.o. oraz Dyrektorem Działu Zarządzania Inwestycjami w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bydgoszczy (2002 – 2004 r.). W latach 2000-2002 prowadził własną działalność gospodarczą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowo–handlowo–usługowych oraz biurowych.

Od czerwca 2004 r. do maja 2013 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. w Bydgoszczy (dawniej: Euroinwest CDI sp. z o.o.). W okresie od września 2008 r. do kwietnia 2011 r. był Członkiem Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. W okresie od 29.11.2016 r. do 11.04.2017 r. był Wiceprezesem Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Obecnie od 29.06.2017 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A., a od maja 2011 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Sławomir Winiecki nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Sławomir Winiecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Doktor nauk ekonomicznych z obszaru inżynierii finansowej. Absolwent zarządzania w zakresie ekonomiki i organizacji przemysłu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1994) oraz europeistyki w College of Europe (promotor: prof. L. Balcerowicz). Studia podyplomowe i szkolenia na uniwersytetach zagranicznych, w: Angers, Nancy i DePaul University w Chicago.

W latach 1994-2007 pracownik banków: Société Générale, Polskiego Banku Rozwoju, BRE Banku (obecny mBank) i Banku BPH, w których m.in. 5 lat pełnił funkcje dyrektora departamentów bankowości prywatnej (private banking), zarządzając kilkudziesięcioosobowymi zespołami doradczo-sprzedażowymi.

W latach 2007-2009 wiceprezes (senior vice-president) i członek Komitetu Zarządzającego banku prywatnego Edmond de Rothschild w Luksemburgu, a następnie również założyciel i dyrektor generalny polskiego przedstawicielstwa banku, wyspecjalizowanego w usługach zarządzania majątkami finansowymi (wealth management).

Od 2009 r. członek rad nadzorczych i komitetów audytu trzech spółek giełdowej grupy kapitałowej Caspar, niebankowego lidera rynku usług zarządzania aktywami (Caspar Asset Management S.A.), funduszami inwestycyjnymi (Caspar TFI S.A.) oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych (F-Trust S.A.).

Od maja 2019 r. członek rady nadzorczej i przewodniczący komitetu audytu w giełdowej Grupie Kapitałowej Immobile S.A.

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (od 2009 r.), Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od 2000 r.) i na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (2017-2018).
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów i bankowości, w tym monografii: „Globalne rynki finansowe” (PWN 2013) i „Bankowość osobista” (CeDeWu 2017).

  • Tomasz Jankowski – przewodniczący komitetu audytu, niezależny
  • Piotr Fortuna – członek komitetu audytu
  • Rafał Płókarz – członek komitetu audytu, niezależny

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close