logo-atrem
PL / EN
golawski

Andrzej Goławski

Prezes Zarządu

Ur. w 1972r., z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007r. uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010r. ukończył program Strategie Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE. Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. W okresie od 1997r. do 2015r.  pracował dla Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008r. Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011r. objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz Prokurentem spółki. W okresie od dnia 16.11.2015r. do dnia 19.04.2018r., Andrzej Goławski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A.  Pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Mostostal Płock S.A., Mostostal Kielce S.A. oraz AMK Kraków S.A. Od 2018 r. Pan Andrzej Goławski pełni funkcje Wiceprezesa Projprzem Makrum S.A. oraz prokurenta w spółce Projprzem Budownictwo sp. z o. o.

Przemysław Szmyt

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe “Strategia i Planowanie Biznesu” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Odbył szkolenia na audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania zawierającego wymagania norm PN-EN-ISO 9001:2000, PN-EN-ISO 14001:2004, PN-N 18001:2005, wymagań NATO w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia jakości i zarządzania konfiguracją, a także warsztaty szkoleniowe w zakresie skutecznego zarządzania projektem. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, a także świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru dla grupy 1, 2 i 3, a także górnicze jako osoby niższego dozoru ruchu o specjalności technicznej budowlanej oraz średniego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Energetyce Poznańskiej w Zakładzie Usług Energetycznych w Szamotułach. W latach 1999 –2001 pracował w firmie Wavin Metalplast w Buku. Od 2001 roku związany z Atremem, w którym objął funkcję Kierownika Działu Wykonawstwa a później Dyrektora ds. Technicznych. Następnie został Pełnomocnikiem Grupy Kapitałowej. Stanowisko Członka Zarządu Atremu objął 1 kwietnia 2010 r. W 2015 r. nadano mu stopień „Dyrektora Górniczego III Stopnia”.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close