Andrzej Goławski

Prezes Zarządu Atrem S.A.

Urodzony w 1972 r., z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007 r. uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010 r. ukończył program Strategie Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE. Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. W okresie od 1997 r. do 2015 r.  pracował dla Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008 r. Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011 r. objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz Prokurentem spółki. W okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 19.04.2018 r., Andrzej Goławski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A.  Pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Mostostal Płock S.A., Mostostal Kielce S.A. oraz AMK Kraków S.A. W latach 2018-2019 Pan Andrzej Goławski pełnił funkcje Wiceprezesa Projprzem Makrum S.A. oraz prokurenta w spółce Projprzem Budownictwo sp. z o. o.