Dariusz Jarek

Członek Zarządu Atrem, S.A.

Magister Inżynier Budownictwa , absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Ukończył Program Management - ICAN INSTITUTE, jak również Global Management Program - ESADE Business School Madrid oraz Leadership Development Program – Oxford Leadership Academy. Od 1999 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez całą karierę związany z branżą budowlaną. Od 1997 do 2015 roku pracował w Grupie BUDIMEX , gdzie w latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu , a później (2010 - 2015) Dyrektora Oddziału i Dyrektora Operacyjnego. Od października 2015 do kwietnia 2017 roku zatrudniony w Grupie Kapitałowej POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału. Od maja 2017 r. do czerwca 2018 r. związany z MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., gdzie zarządzał budownictwem kubaturowym pełniąc funkcję Dyrektora Obszaru Budownictwa Ogólnego. Od października 2018 do marca 2023 związany z Grupą DOM DEVELOPMENT na stanowisku Dyrektora ds. Realizacji w spółce DOM CONSTRUCTION. W okresie luty 2021 do luty 2022 pełnił obowiązki Członka Zarządu DOM CONSTRUCTION Sp. z o.o.