Przemysław Szmyt

Wiceprezes Zarządu Atrem, S.A., Dyrektor ds. Technicznych

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe “Strategia i Planowanie Biznesu” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Odbył szkolenia na audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania zawierającego wymagania norm PN-EN-ISO 9001:2000, PN-EN-ISO 14001:2004, PN-N 18001:2005, wymagań NATO w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia jakości i zarządzania konfiguracją, a także warsztaty szkoleniowe w zakresie skutecznego zarządzania projektem. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, a także świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru dla grupy 1, 2 i 3, a także górnicze jako osoby niższego dozoru ruchu o specjalności technicznej budowlanej oraz średniego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Energetyce Poznańskiej w Zakładzie Usług Energetycznych w Szamotułach. W latach 1999 –2001 pracował w firmie Wavin Metalplast w Buku. Od 2001 roku związany z Atremem, w którym objął funkcję Kierownika Działu Wykonawstwa a później Dyrektora ds. Technicznych. Następnie został Pełnomocnikiem Grupy Kapitałowej. Stanowisko Członka Zarządu Atremu objął 1 kwietnia 2010 r. W 2015 r. nadano mu stopień „Dyrektora Górniczego III Stopnia”.