Automatyka przemysłowa

Systemy wydobycia i dystrybucji gazu oraz paliw płynnych

Specjalizujemy się w wykonawstwie inwestycji związanych z automatyzacją, wizualizacją i sterowaniem procesami ciągłymi a w szczególności procesami wydobycia i dystrybucji  gazu oraz paliw płynnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży gazowniczej oraz zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanej kadry, podejmujemy się realizacji powierzonych zadań w sposób kompleksowy, w tym również inwestycji prowadzonych na zasadach Generalnego Wykonawstwa w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Zakres naszych usług obejmuje prace koncepcyjne, projektowe oraz realizacyjne w zakresie budowy, remontów i modernizacji obiektów przemysłowych, a także ich eksploatację i serwis (w zakresie automatyki, telemetrii i układów pomiarowych).

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie inwestycji zrealizowanych na:

 • kopalniach gazu, 
 • węzłach pomiarowych,
 • mieszalniach gazu,
 • stacjach redukcyjno – pomiarowych,
 • tłoczniach gazu,
 • podziemnych magazynach gazu,
 • innych obiektach technologicznych. 
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Oferujemy prace związane z realizacją dużych projektów infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, która obejmuje: systemy elektroenergetyczne (w tym Kogeneracja), systemy automatyki, sterowania i wizualizacji procesów oraz instalacji niskoprądowych i bezpieczeństwa.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie inwestycji zrealizowanych na:

 • stacjach uzdatniania wody,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • pompowniach wody i ścieków,
 • centralnych dyspozytorniach,
 • punktach pomiarowych.