Elektroenergetyka

Wykonujemy projekty oraz roboty budowane w zakresie linii nn, SN oraz WN, stacji elektroenergetycznych WN i SN, obiektów kubaturowych i przemysłowych. W ramach działalności oferujemy prace projektowe i formalne związane z przygotowaniem inwestycji oraz realizację robót w formie Generalnego Realizatora Inwestycji. 

Atrem może być jednym z beneficjentów planowanych inwestycji w projektach ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Największe polskie spółki paliwowe i energetyczne planują inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury dystrybucyjnej oraz przesyłowej o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych w najbliższych latach.

Specjalizujemy się w wykonawstwie:

  • stacji elektroenergetycznych WN/SN (GPZ, GPO),
  • stacji elektroenergetycznych SN/SN,
  • stacji transformatorowych SN (napowietrznych i wnętrzowych),
  • linii napowietrznych i kablowych (WN, SN i nN), 
  • linii światłowodowych, 
  • układów automatyki i zabezpieczeń,
  • parametryzacji, konfiguracji i uruchomieniach zabezpieczeń WN i SN,
  • systemów telemechaniki i łączności,
  • przebudowy kolizji elektroenergetycznych,
  • instalacji elektro-energetycznych w budynkach i halach przemysłowych.