logo-atrem
PL / EN

Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Tak więc realizując powyższy postulat Polska jako członek UE zobowiązana jest w określonym czasie do realizacji założeń związanych z procentowym udziałem OŹC w sumarycznej produkcji energii ze źródeł krajowych. Działania w zakresie OŹC związane są z programami współfinansowanymi przez UE. Realizacje podlegają rozliczeniu w trakcie trwania inwestycji.

Propozycje realizacyjne dotyczą: – nośników odnawialnych energii czyli biomasy, produkty pochodzenia zwierzęcego, paliwa ciekłe i gazowe otrzymywane z biomasy, odpady komunalne palne pochodzące z wykorzystania składników ulegających biodegradacji – hydroenergetyki – energii geotermalnej – energetyki pochodzącej z promieniowania słonecznego – energetyki wiatrowej – energetyki z fal morskich, przypływów i odpływów.

ATREM SA jako grupa kapitałowa posiada kadrę inżynierską przygotowaną do realizacji powyższych zadań. Na swoim koncie nasi inżynierowe mają realizacje farm wiatrowych, układów fotowoltaicznych, układów kogeneracyjnych z wykorzystaniem biogazu a także układów trójgeneracyjnych z wykorzystaniem ciepła do zasilania urządzeń absorpcyjnych w celu produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji. Nasza realizacja zadań obejmuje cały zakres inwestycyjny poprzez konsultacje, doradztwo, projektowanie, wykonawstwo w zakresie branży wiodącej jak również współuczestniczących branż w celu otrzymania produktu finalnego. ATREM SA zatrudnia inżynierów z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych, automatyki, informatyki co znacznie ułatwia współprace nad realizacją dużych projektów inwestycyjnych.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close