logo-atrem
PL / EN

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

04.07.2019

Raport bieżący 44/2019

Temat:  Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka Przejmująca”) ze spółką CONTRAST Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Akcjonariusze Spółki Przejmującej, począwszy od dnia 18 czerwca 2019 roku do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności z planem połączenia uzgodnionym z Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 18.06.2019r. oraz załącznikami do tego planu:

  1. projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników CONTRAST Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
  2. projektem uchwały Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. o połączeniu Spółek,
  3. ustaleniem wartości majątku CONTRAST Sp. z o.o. na dzień 01.05.2019r.,
  4. oświadczeniem wraz z informacją o stanie księgowym CONTRAST Sp. z o.o. na dzień 01.05.2019r.,

które to dokumenty zostały opublikowane wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 18.06.2019 r. oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.atrem.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.contrast-ostrow.pl.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad znajduje się uchwała o połączeniu zostało zwołane przez Spółkę Przejmującą na dzień 25.07.2019r. raportem bieżącym nr 42/2019 z dnia 28.06.2019r.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504§1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close