logo-atrem
PL / EN

Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.

01.10.2019

Raport bieżący nr  61/2019

Temat: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01 października 2019r. Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie z wniosku Spółki Przejmującej o wpisie w rejestrze przedsiębiorców połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Contrast Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka Przejmowana”).

 

Połączenie spółek nastąpiło stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 515 §1 ksh w związku art. 516 § 6 ksh kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close