logo-atrem
PL / EN

Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów za okres 01.01-31.12 2022 r.

24.01.2023

Zarząd ATREM S.A. (dalej „Emitent”) informuje o podjęciu Uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości przychodów rocznych ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres, z uwagi na transparentną politykę informacyjną Emitenta i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej Emitenta.

Szacowane przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku: 109,86 mln PLN.
Zrealizowane przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku: 100,56 mln PLN.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów, przez Zarząd Emitenta danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu).

Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą publikowane dane.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close