logo-atrem
PL / EN

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

28.01.2020

Raport bieżący nr 1/2020

Temat: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ATREM S.A., na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

1. Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2020 r. – dnia 15 maja 2020 r.
– za III kwartał 2020 r. – dnia 13 listopada 2020 r.

2. Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – dnia 27 sierpnia 2020 r.

3. Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – dnia 18 marca 2020 r.

Zarząd ATREM S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 i II kwartał roku obrotowego 2020.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close