logo-atrem
PL / EN

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

21.01.2021

Raport bieżący nr 1/2021

Temat: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:
Zarząd ATREM S.A., przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

1. Raporty kwartalne:
– za I kwartał 2021 r. – dnia 14 maja 2021 r.
– za III kwartał 2021 r. – dnia 19 listopada 2021 r.
2. Raport za I półrocze 2021 r. – dnia 27 sierpnia 2021 r.
3. Raport roczny za 2020 r. – dnia 19 marca 2021 r.

Zarząd ATREM S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 i II kwartał roku obrotowego 2021.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close