logo-atrem
PL / EN

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

04.01.2022

Zarząd ATREM S.A., przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty kwartalne:
– za I kwartał 2022 r. – dnia 27 maja 2022 r.
– za III kwartał 2022 r. – dnia 25 listopada 2022 r.
2. Raport za I półrocze 2022 r. – dnia 26 sierpnia 2022 r.
3. Raport roczny za 2021 r. – dnia 25 marca 2022 r.

Zarząd ATREM S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 i II kwartał roku obrotowego 2022.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close