logo-atrem
PL / EN

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

24.01.2023

Zarząd ATREM S.A., przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

1. Raporty kwartalne:
– za I kwartał 2023 r. – dnia 26 maja 2023 r.
– za III kwartał 2023 r. – dnia 24 listopada 2023 r.
2. Raport za I półrocze 2023 r. – dnia 31 sierpnia 2023 r.
3. Raport roczny za 2022 r. – dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zarząd ATREM S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 i II kwartał roku obrotowego 2023.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close