logo-atrem
PL / EN

Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji w związku z wezwaniem na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki

04.02.2022

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 04 lutego 2022 roku, otrzymał informację związaną z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 08 grudnia 2021 r., ogłoszonym przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej Wzywający), o zawarciu transakcji sprzedaży akcji Spółki na podstawie której Wzywający nabędzie 526 332 sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,70% kapitału zakładowego Spółki i 5,70% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji ma nastąpić w dniu 09 lutego 2022 r.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close