logo-atrem
PL / EN

Korekta raportu nr 1/2020 w sprawie informacji o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

17.06.2020

Raport bieżący nr 1/2020 K

Temat: Korekta raportu nr 1/2020 w sprawie informacji o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ATREM S.A. (dalej zwana Emitentem) informuje, że w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., przekazał do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku informując, że przekazywane będą zarówno raporty jednostkowe jak i skonsolidowane. Tymczasem, w wyniku połączenia Emitenta z Contrast Sp. z o.o. w dniu 1 października 2019 r., Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej, tym samym Emitent w 2020 roku sporządza jedynie jednostkowe sprawozdania finansowe.

Wobec powyższego treść raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 28 stycznie a 2020 powinna brzmieć:

Zarząd ATREM S.A., na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty kwartalne :
– za I kwartał 2020 r. – dnia 15 maja 2020 r.
– za III kwartał 2020 r. – dnia 13 listopada 2020 r.

2. Raport za I półrocze 2020 r. – dnia 27 sierpnia 2020 r.

3. Raport za 2019 r. – dnia 18 marca 2020 r.

Zarząd ATREM S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 i II kwartał roku obrotowego 2020. Ponadto w związku z połączeniem Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o. w dniu 01 października 2019r. Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej, a tym samym odstępuje od publikacji skonsolidowanych raportów okresowych.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close