logo-atrem
PL / EN

Nabycie praw do akcji serii C przez osoby zobowiązane

10.12.2008

Nabycie praw do akcji serii C przez osoby zobowiązane

2008.12.10

Działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w wyniku przydziału praw do akcji serii C:
– Pan Tomasz Ciskowski, Prokurent, Pełnomocnik Zarządu ds Systemów Informatycznych – nabył bezpośrednio na rachunek własny 1.000 (słownie: jeden tysiąc) praw do akcji serii C
– Pan Przemysław Szmyt, Dyrektor ds Technicznych, Pełnomocnik Grupy Kapitałowej ATREM – nabył bezpośrednio na rachunek własny 1.200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) praw o akcji serii C

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close