logo-atrem
PL / EN

Raport bieżący 33/2019

Temat: Odwołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwały w sprawie odwołania niżej wskazanych Członków Rady Nadzorczej:

  1. Pani Gabrieli Śniatała (Gabriela Śniatała),
  2. Pani Barbary Będowskiej -Sójka (Barbara Będowska-Sójka),
  3. Pana Mikołaja Śniatała (Mikołaj Śniatała),
  4. Pana Piotra Tańskiego (Piotr Tański).

Uchwały dotyczące odwołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia.

Przyczyny odwołania Członków Rady Nadzorczej nie zostały wskazane.

 

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close