logo-atrem
PL / EN

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok

03.04.2023

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorcza Spółki uchwały z dnia 03.04.2023r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok, zgodnie z którą Rada Nadzorcza Spółki postanowiła pozytywnie zaopiniować i przedstawić do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok w wysokości 2.530 tys. zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close