logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o unieważnieniu wyboru oferty Emitenta przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie

01.06.2023

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 z dnia 02.05.2023 r. informuje, że w dniu 01.06.2023 r. otrzymał informację o unieważnieniu wyboru oferty Emitenta dokonanego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie (dalej zwanym Zamawiającym), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie.

Jednocześnie Zamawiający poinformował, że przystąpi do powtórzenia czynności badania i oceny ofert (w tym oceny oferty Emitenta) zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close