logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Atrem S.A. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna”

28.10.2019

Raport bieżący nr 62/2019

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Atrem S.A. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Emitenta (Wykonawca) przez ENEA OPERATOR sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna”, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 25.10.2019 r.

Wartość oferty Atrem S.A. wynosi 8.170.000,00 zł netto (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN oraz na przewody fazowe i odgromowe

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close