logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania celem poprawy zasilania miasta Poznań

21.09.2022

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2022r. otrzymał informację o wyborze dokonanym przez Enea Operator Sp. z o.o. (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”.
Wynagrodzenie Emitenta ujęte w ofercie wynosi 42.113.821,14 zł netto tj. 51.800.000,00 zł brutto.

O zawarciu Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close