logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.

02.11.2023

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02 listopada 2023 r., otrzymał informację o wyborze dokonanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na wybudowanie stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w ofercie wynosi 47.999.000,00 zł brutto.

O zawarciu Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close