logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty

28.03.2022

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu 25 marca 2022 r. otrzymał informację o wyborze oferty Emitenta przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. (dalej zwana Zamawiającym) na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty.

Wartość prac Emitenta ujęta w ofercie Emitenta wynosi 10.576.770,00 zł brutto.

W przypadku zawarcia Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje o tym fakcie w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close