logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie

02.05.2023

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) informuje, że w dniu 28.04.2023 r. otrzymał zawiadomienie o wyborze dokonanym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie.

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w ofercie wynosi 16 237 395,18 zł netto, tj. 19 971 996,07 zł brutto.

O zawarciu Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close