logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku

22.06.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

2018.06.22 12:37

Raport bieżący nr  20/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2018 r. powziął informację o wyborze oferty Emitenta (Wykonawca) przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”.

Wartość oferty wynosi 4.887.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Emitenta umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close