logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

06.11.2019

Raport bieżący nr 63/2019

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwany Emitentem) informuje, iż w dniu 6 listopada 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Wykonawcy w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) –  Firma Budowlana Dota sp. z o.o. sp.k. (Partner Konsorcjum)-  New Amsterdam  sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) przez Miasto Poznań (Zamawiający), w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 23.770.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Szacowany udział prac przypisanych Atrem S.A. w łącznej wartości prac realizowanych przez Konsorcjum wynosi 28%.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close