logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

12.02.2020

Raport bieżący nr 2/2020

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwany Emitentem) informuje, iż w dniu 11 lutego 2020 r. powziął informację o wyborze w dniu 11 lutego 2020 r. oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Wykonawcy w składzie:
– HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE S.A (Lider Konsorcjum),
– Atrem S.A. (Partner Konsorcjum),
– Terlan Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum),
– Radical System Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. (Zamawiający), w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów”.

Wartość prac Emitenta ujęta w ofercie Konsorcjum wynosi 8.304.100,00 zł netto (słownie: osiem milionów trzysta cztery tysiące sto złotych 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close