logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wykonanie zadania…

01.04.2022

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. otrzymał informację o wyborze dokonanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej zwanym Zamawiającym), oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Partnera Konsorcjum w składzie: Atrem S.A.- T4B Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”.

Wynagrodzenie Konsorcjum ujęte w ofercie Konsorcjum wynosi 157.597.571,73 zł netto, tj. 193.845.013,23 zł brutto. Wartość prac Emitenta ujęta w ofercie Konsorcjum wynosi ok. 50% wartości prac Konsorcjum.

W przypadku zawarcia Umowy Konsorcjum z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Konsorcjum, i po ustaleniu dokładnej wartości prac Emitenta, Emitent poinformuje o tym fakcie w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close