logo-atrem
PL / EN

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

18.06.2019

Raport bieżący 38/2019

 

Temat: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:

 

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej także „Spółka Przejmująca”) ze spółką CONTRAST Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka Przejmowana”)

 

Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne stosownie do postanowień art. 500 §21, w związku z powyższym Zarząd ATREM S.A., działając na podstawie art. 504 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

 

Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

 

Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.atrem.pl zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

 

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie ATREM S.A. w Złotnikach przy ul. Czołgowej 4, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 19.06.2019 r. przez co najmniej miesiąc, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

 

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

 

Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.

 

Emitent informował o ogłoszeniu zamiaru połączenia ze spółką zależną raportem bieżącym nr 37/2019.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504§1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close