logo-atrem
PL / EN

Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A

15.03.2019

Raport bieżący nr  10/2019

Temat: Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019, informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. podjął uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A., w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia 12 lutego 2019 r.

Zgodnie z treścią uchwał, Zarząd Atrem S.A. wyraził zgodę na zbycie przez:

  1. Pana Konrada Śniatałę – 3 604 838 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
  2. Pana Marka Korytowskiego – 569 905 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
  3. Panią Gabrielę Śniatała – 480 587 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,

poprzez zapisanie się na sprzedaż akcji w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Zgodnie z treścią Statutu spółki Atrem S.A., zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Uchwałę w tym zakresie Zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu, na zasadach określonych w Statucie Atrem S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close