logo-atrem
PL / EN

Raport bieżący nr 11/2020

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Pana Rafała Płókarza.

Uchwała dotycząca powołania Członka Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

W załączeniu życiorys Pana Rafała Płókarza.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Płókarz:
– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej;
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem ATREM S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem Zarządu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Pan Rafał Płókarz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załącznik – życiorys Rafał Płókarz

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close