logo-atrem
PL / EN

Raport bieżący 51/2019

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Sławomira Winieckiego.

Uchwała dotycząca powołania Członka Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Sławomira Winieckiego:

Pan Sławomir Winiecki

Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (2003 r.) na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacjach Gospodarczych.

W latach 1994-1997 pracował przy projektach budownictwa przemysłowego w Przedsiębiorstwie Modernizacyjno – Budowlanym TECHMA-BUD sp. z o.o. w Bydgoszczy. Następnie nadzorował oraz koordynował projekty w BUD-STAL S.A. (1997-1998), był Kierownikiem Projektu w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowlanym INVEST-PARK sp. z o.o. oraz Dyrektorem Działu Zarządzania Inwestycjami w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bydgoszczy (2002 – 2004 r.). W latach 2000-2002 prowadził własną działalność gospodarczą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowo–handlowo–usługowych oraz biurowych.

Od czerwca 2004 r. do maja 2013 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. w Bydgoszczy (dawniej: Euroinwest CDI sp. z o.o.). W okresie od września 2008 r. do kwietnia 2011 r. był Członkiem Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. W okresie od 29.11.2016 r. do 11.04.2017 r. był Wiceprezesem Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. Obecnie od 29.06.2017 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A., a od maja 2011 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.).

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Sławomir Winiecki:

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej;

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Sławomir Winiecki w treści oświadczenia wskazał, iż pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Projprzem Makrum S.A. i zasiada w Zarządzie spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Pan Sławomir Winiecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §  5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close