logo-atrem
PL / EN

Raport bieżący 34/2019

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią podjętych uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

 1. Pan Rafał Jerzy;
 2. Pan Piotr Fortuna;
 3. Pan Dariusz Skrocki;
 4. Pan Tomasz Jankowski;
 5. Pan Paweł Mirski;
 6. Pan Konrad Śniatała.

Uchwały dotyczące powołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia.

 

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej:

 

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Rafała Jerzy:

Rafał Jerzy

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – magister inżynier rolnictwa. Ukończył program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu Management 2000 organizowany przez Canadian International Management Institute oraz Harvard Business School Publishing.

Prezes Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od września 2007 r. Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. (dawniej PROJPRZEM S.A.)  w okresie od 29.11.2016r. do 11.04.2017r. Od 29.06.2017r. Członek Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Przedsiębiorca i inwestor ze znaczącym doświadczeniem w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz w obrocie i wynajmie nieruchomości. Od 1991 roku założył i zarządzał kilkoma spółkami z przemysłu tekstylnego, w tym spółką PBH S.A., będącą właścicielem sieci sklepów odzieżowych marki „Quiosque”. Od ponad 20 lat współpracuje ze spółkami z rynku nieruchomości, przeprowadził również kilka inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Założyciel, Prezes Zarządu oraz przez wiele lat współwłaściciel firmy IMMOBILE sp. z o.o. posiadającej nieruchomości, głównie hotelowe. Działała w nich sieć własnych hoteli pod marką FOCUS. W roku 2014 IMMOBILE sp. z o.o. została przejęta przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.).

W latach 2001-2006 był jedynym akcjonariuszem spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.), aktualnie posiada większościowy pakiet akcji.

Przed ostatnim powołaniem na Prezesa Zarządu GK IMMOBILE S.A. pełnił między innymi następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej MAKRUM S.A., Dyrektora Zarządu a następnie Członka Rady Nadzorczej PBH S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Jerzy:

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej;

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Rafał Jerzy w treści oświadczenia wskazał, iż pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Projprzem Makrum S.A.

 

Pan Rafał Jerzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Piotra Fortuny:

Piotr Fortuna

Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. od marca 2015 r. Przed powołaniem do Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. od czerwca 2011 r. pełnił funkcję Prokurenta.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1992 – 2006 związany z bankowością (Bank Gdański S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BZ WBK S.A.). Od roku 2006 prowadzi własną działalność gospodarczą FORTUNA Doradztwo Gospodarcze i Finansowe. Z Grupą Kapitałowa IMMOBILE S.A. rozpoczął współpracę w roku 2007, koordynując proces wprowadzania spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (wówczas MAKRUM S.A.) na Giełdę. Ponadto pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o. (2012 – 2015).

Obecnie pełni następujące funkcje: od 2011 r. – Dyrektor Finansowy GK IMMOBILE S.A. , Sekretarz Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu PROJPRZEM MAKRUM S.A., Prokurent MAKRUM Development Sp. z o.o., Prokurent NOBLES Sp. z o.o.; od 2014 r. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FOCUS Hotels S. A., od 2010 r. Prezes Zarządu Hotel 1 Sp.  z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Fortuna:

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej;

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Piotr Fortuna w treści oświadczenia wskazał, iż pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Projprzem Makrum S.A.

 

 

Pan Piotr Fortuna nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Dariusza Skrockiego:

Dariusz Skrocki

Senior Partner w kancelarii: Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy Sp.k. Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zdał egzamin sędziowski.

Doradca i negocjator w licznych procesach inwestycyjnych z udziałem Klientów polskich i zagranicznych.

Specjalista z zakresu transakcji przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Uczestnik wielu procesów audytu prawnego (due diligence), w tym przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i gospodarki odpadami.

Doradca w procesach przekształceń własnościowych oraz debiutach giełdowych ogólnopolskiego banku i dużego browaru.

Członek Rad Nadzorczych licznych spółek prawa handlowego.

Współautor wielu konstrukcji prawnych mających na celu optymalizację podatkową planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Ekspert w dziedzinie procesów sądowych. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dariusz Skrocki:

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej;

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Dariusz Skrocki w treści oświadczenia wskazał, iż pełni funkcje Przewodniczącego  Rady Nadzorczej Projprzem Makrum S.A.

 

Pan Dariusz Skrocki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Tomasza Jankowskiego:

Tomasz Jankowski

Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Licencjonowany doradca podatkowy.

Partner w Kancelarii Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi sp. z o.o. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w obsłudze podatkowej klientów, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz cen transferowych. Brał udział w licznych projektach optymalizacyjnych związanych z praktycznym stosowaniem regulacji dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi.Tomasz Jankowski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Licencjonowany doradca podatkowyTomasz Jankowski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Licencjonowany doradca podatkowy.Tomasz Jankowski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Licencjonowany doradca podatkowy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Jankowski:

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej;

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

 

Pan Tomasz Jankowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Pawła Mirskiego:

Paweł Mirski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego jako magister nauk politycznych o specjalizacji z zakresu Stosunków Międzynarodowych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego spółki FOCUS HOTELS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy od listopada 2015r. (wcześniej od września 2013r. pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Operacyjnego FOCUS HOTELS S.A.).

W latach 2010 – 2013 zatrudniony był w VIENNA INTERNATIONAL AG jako Dyrektor Marketingu, a wcześniej w latach 2006 – 2010 zatrudniony był w HILTON WARSAW HOTEL & CONVENTION CENTRE jako PR & Marketing Manager, PR & Marketing Executive oraz Business Development Coordinator. Działalność zawodową rozpoczął w MARRIOTT EXCLUSIVE CLUB, Warsaw marriott hotel \ HOTEL DYNAMICS jako Marketing Coordinator, gdzie zatrudniony był w latach 2003 – 2006.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Mirski:

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej;

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

 

Pan Paweł Mirski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Konrada Śniatały:

Konrad Śniatała

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, kierunku telekomunikacja. Ukończył także niżej wymienione studia podyplomowe i kursy:

 • na Politechnice Poznańskiej: „Systemy mikrokomputerowe” oraz „Przesył i użytkowanie paliw gazowych” (1991 r.)
 • na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: MBA – Poznań – Atlanta na Georgia State University i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1995r. – 1997r.) oraz „Marketing” (1998 r.).
 • kurs na członków Rad Nadzorczych
 • na Akademii Górniczo Hutniczej: “Rynek Energii w Polsce i Unii Europejskiej do roku 2030 r.” (2012 r.)

W latach 1987-1999 Pan Konrad Śniatała był pracownikiem, a następnie Kierownikiem Działu Pomiarów i Automatyki w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Poznaniu.

Główny założyciel spółki Atrem sp. z o. o. oraz jej następczyni prawnej Atrem S.A. Od początku działalności spółki Atrem sp. z o. o. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od dnia 17 grudnia 2007 roku do dnia 16 marca 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Atrem S.A. Od czerwca 2007 roku, pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej od Atrem S.A.- Contrast sp. z o. o.

Pan Konrad Śniatała jest akcjonariuszem Atrem S.A. – posiada 513 000 akcji Emitenta.

Od października 2001 roku do września 2003 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej KRI sp. z o. o. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

Pan Konrad Śniatała pełni  funkcję Prezesa Zarządu spółki Humiko sp. z o.o.

Począwszy od dnia 1 czerwca 2019 r. Pan Konrad Śniatała pełnił będzie funkcję Prezesa Zarządu spółki LawBiz Technology sp. z o.o. właściciela systemu Umownik.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Konrad Śniatała:

– nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

 

Pan Konrad Śniatała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Rada Nadzorcza spółki Atrem S.A. powołała w dniu 27 maja 2019 r. Komitet Audytu w składzie:

 1. Pan Tomasz Jankowski- Przewodniczący Komitetu Audytu;
 2. Pan Dariusz Skrocki;
 3. Pan Piotr Fortuna.

 

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §  5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

 

 

 

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close