logo-atrem
PL / EN

Raport bieżący 12/2019

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 16 marca 2019 r. Pana Andrzeja Goławskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Atrem S.A.

Pan Andrzej Goławski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (specjalizacja: Konstrukcje budowlane i inżynierskie). Ukończył studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Georgia State University, Atlanta, USA a także Strategic Leadership Academy w ICAN Institute w Warszawie.

Od 2018 r. Pan Andrzej Goławski pełni funkcje Wiceprezesa Projprzem Makrum S.A. oraz prokurenta w spółce Projprzem Budownictwo sp. z o. o.

W latach 2015-2018 r. Pan Andrzej Goławski pełnił funkcje w Mostostal Warszawa S.A. oraz GK Mostostal Warszawa, w tym  Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A. (od 2015-12-01 do 2018-06-10) oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Kielce S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMK Kraków S.A.

W latach 1997 – 2015 Pan Andrzej Goławski był zatrudniony w spółce Budimex S.A., na stanowiskach Dyrektora Dywizji Energetycznej i Przemysłowej oraz Dyrektora Dywizji Zachodniej, Członka Komitetu Wykonawczego i prokurenta.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Goławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej.

Pan Andrzej Goławski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §  5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

 

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close