logo-atrem
PL / EN

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 21 października 2021 roku, Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 21 października 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji zmian w Statucie w zakresie dodania ustępu 8 w § 23 Statutu oraz zmiany pkt l) w §24 ust 2 Statutu Spółki.

Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwał odpowiednio nr 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Treść zmienionych lub nowych postanowień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego w jednolitym tekście Statutu uwzględniającym ww. zmiany.

ATREM STATUT 21.10.2021

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close