logo-atrem
PL / EN

Raport bieżący 11/2019

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Konrad Śniatała złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Atrem S.A. z dniem 16 marca 2019 r.

Pan Konrad Śniatała nie wskazał powodu rezygnacji.

 

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §  5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close