logo-atrem
PL / EN

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

28.01.2019

Raport bieżący 3/2019

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

 

Treść raportu:

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) Zarząd Atrem S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

 

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2019 r. – 16 maja 2019 r.

– za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

 

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. zwierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z danymi określonymi zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) – 29 sierpnia 2019 r.

Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z § 62 ust. 5 ww. rozporządzenia.

 

Raporty roczne:

– raport roczny jednostkowy za 2018 r. – 21 marca 2019 r.

– raport roczny skonsolidowany za 2018 r. – 21 marca 2019 r.

 

Zarząd Atrem S.A. informuje ponadto, iż na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757), nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Kwartalna informacja finansowa zawarta zostanie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym.

 

Zarząd Atrem S.A. informuje również, iż na postawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku oraz nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2019 roku.

 

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §  80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close