logo-atrem
PL / EN

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.10.2020 r.

28.10.2020

Raport bieżący nr 22/2020

Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.10.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2020 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie rozpatrzono punktu nr 5 porządku obrad, w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załącznik do raportu – Uchwały NWZ

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close