logo-atrem
PL / EN

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2020 r.

25.06.2020

Raport bieżący nr 10/2020

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu wczorajszym, tj. 24 czerwca 2020 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu, w którym wskazano także uchwały, które były przedmiotem głosowania, ale nie zostały podjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach punktu 17 porządku obrad, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu w związku ze zgłoszeniem kandydatury do Rady Nadzorczej bez wniosku o odwołanie któregokolwiek członka Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej, która została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załącznik do raportu – Uchwały ZWZ

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close