logo-atrem
PL / EN

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje niniejszym treść opóźnionej informacji poufnej z dnia 20 marca 2023 r.:

Temat: Otrzymanie przez Emitenta wiadomości o podpisanym liście intencyjnym pomiędzy Emitentem a Porr S.A. o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie przez Emitenta części instalacji teletechnicznych przy zadaniu pn. Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana także „Emitentem”) informuje o otrzymaniu przez Członków Zarządu Emitenta w dniu 19 marca 2023 r. informacji ze strony przedstawiciela Porr S.A., o podpisanym liście intencyjnym pomiędzy Emitentem a Porr S.A., w sprawie zamiaru zawarcia umowy na wykonanie przez Emitenta części instalacji teletechnicznych, przy zadaniu pn. Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu umowy, przewidziane w liście intencyjnym, określono wstępnie na 27.300.000 PLN Netto.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 20 marca 2023 r. o godz. 09:00, na podstawie art. 17 ust. 4 MAR („Informacje poufna”).

Decyzja o opóźnieniu informacji poufnej została podjęta przez Zarząd Emitenta ze względu na zobowiązanie Emitenta do zachowania poufności oraz zagrożenie dla interesów Emitenta, w przypadku ujawnienia publicznie informacji poufnej. Ponadto opóźnienie podania do wiadomości informacji poufnej prawdopodobnie nie wprowadziło w błąd opinii publicznej oraz zapewniono poufność informacji.

W prawnie uzasadnionym interesie Spółki było utrzymanie w tajemnicy informacji poufnej, albowiem ujawnienie informacji poufnej wbrew zobowiązaniu Spółki do zachowania poufności przed zawarciem umowy mogło narazić proces zawarcia umowy na niepowodzenie.

Zważywszy, na fakt, że Emitent przed ujawnieniem niniejszej informacji poufnej opublikował raport nr 16/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r., ujawniając informację o zawarciu umowy, o której mowa powyższej, przestały istnieć podstawy do utrzymania tej informacji poufnej w poufności.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close